Licytacje komornicze

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2022r. o godz.l3:15 w kancelari Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel mającej siedzibę w Szczecinku, ul. Juliana Ordona 10/6 odbędzie się pierwsza licytacja prawa odrębnej własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz WC z przynależną antresolą oraz dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 70,8000 M2 należącego do dłużnika: Agnieszka Bartoszek położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Chopina 6a/8, Borne Sulinowo, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW INKW: K01I/00043877/3].

Suma oszacowania wynosi 167.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125.250.00zł.

licytacja komornicza w dniu 13-07-2022 r.

Print Friendly, PDF & Email