Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 2/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 143 rolną zabudowaną o pow. 0,7000 ha należącą do dłużnika: Sebastian Krzysztof Suchenek położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Rakowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO 11/00008063/7 Suma oszacowania wynosi 33 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 937,50 zł…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – 29-10-2021 – 11

********************

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o pow. 40,90 m2.

Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 31/1000 części należącej do dłużnika: Dorota Czajkowska położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Mickiewicza 3/35, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO11/00023130/9]…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 27-10-2021 – 11

********************

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem kancelarii komornika: 78-400 Szczecinek, Plac Winniczny 12/18 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego…

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

Print Friendly, PDF & Email