Fundusze Sołeckie

USTAWA
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Ustawa o funduszu sołeckim

*************

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 74-2019 – Fundusz Sołecki

*************

Fundusz Sołecki na 2020 r.
W 2020 roku Gmina Borne Sulinowo po raz pierwszy przystąpi do realizacji funduszu sołeckiego. Środki wyodrępnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 stanowią kwotę 392.842,07 zł. 
Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Zestawienie – Fundusz Sołecki

Print Friendly, PDF & Email