Fundusze Sołeckie

Miło nam poinformować, że w Gminie Borne Sulinowo w dwóch sołectwach posadowiono nowe altany. Realizacja projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.

Sołectwa Silnowo i Piława doposażyły swoje miejsca rekreacyjne nad jeziorem Pile.

W miejscowości Silnowo (Dolne) na utwardzonym terenie powstała duża altana rekreacyjno-biesiadna o wymiarach 8 x 4 m. Koszt inwestycji wyniósł 30 000 zł z czego 15 000 zł stanowiło dofinansowanie w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”. Pozostała część wydatku pochodziła z funduszu sołeckiego na rok 2022. Altana zostanie wyposażona w stoły i ławy. Zakup wyposażenia finansowany będzie z funduszu sołeckiego 2022.

W miejscowości Piława w ramach grantu sołeckiego 2022 utwardzono teren oraz posadowiono altanę piknikową o podstawie sześciokąta wyposażoną w 5 ław i stół. Koszt projektu wyniósł 15 443,00 zł, dofinansowanie stanowiło 15 000,00 zł

*************
Nowa siłownia zewnętrzna w Śmiadowie 
W miejscowości Śmiadowo, na działce rekreacyjnej usytuowanej w pobliżu świetlicy wiejskiej, powstała siłownia zewnętrzna. Jest to kolejne miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Śmiadowo zrealizowane z funduszu sołeckiego. Warto przypomnieć, że rok temu z tej samej puli środków finansowych powstała siłownia zewnętrzna w miejscowości Śmiadowo – Kolonia. Tutaj mieszkańcy mogą korzystać z takich urządzeń jak: wioślarz, surfer i twister, biegacz i orbitrek, prasa nożna i stepper, rower i jeździec.
 
Natomiast nowo powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana w centrum miejscowości Śmiadowo składa się z wioślarza, surfera i twistera, biegacza i orbitreka oraz prasy nożnej i steppera. Mamy nadzieję, że w taki sposób zagospodarowana przestrzeń publiczna zachęci mieszkańców do aktywnego wypoczynku, bo to najlepsza droga do poprawy zdrowia i samopoczucia. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za 15.993,48 zł.

*************

Doposażenie placu zabaw w Unieminie

W 2020 r., w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na integrację”, plac zabaw w miejscowości Uniemino został poddany częściowej modernizacji. Za kwotę 18.500,00 zł zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w 2021 r. plac zabaw w Unieminie doposażono w dwa kolejne urządzenia zabawowe, tj. drewniany czworobok sprawnościowy i metalowy zestaw sprawnościowy.

Czworobok sprawnościowy wyposażony jest w ściankę wspinaczkową, drabinkę poziomą, linkę i 4-stopniową drabinkę do wspinaczki, siatkę do wspinania oraz obręcze trójkątne do akrobacji. Z kolei zestaw sprawnościowy stanowi konstrukcję do ćwiczeń i obejmuje drabinkę poziomą i pionową, metalowy drążek do akrobacji, dwie strażackie rury i dwie poręcze do pompek.

Nowa infrastruktura umożliwia młodszym mieszkańcom Uniemina aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i przynosi im niezapomniane chwile frajdy i radości.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego za łączną kwotę w wysokości 9.507,70 zł brutto.

*************

Domek narzędziowy w Radaczu z funduszu sołeckiego

W ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej” w sołectwie Radacz wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o powierzchni 30 m2, na którym posadowiono domek narzędziowy z drewna o wymiarach 4 m x 5 m.
Kluczowymi elementami konstrukcji są: drewniana podłoga, drzwi dwuskrzydłowe, okno z okiennicą, orynnowanie, a pokrycie dachowe stanowi gont bitumiczny.

Domek z drewna sosnowego wykonano metodą na pióro-wpust oraz dwukrotnie zaimpregnowano.

Całość prezentuje się nie tylko imponująco i solidnie, ale też harmonizuje z otoczeniem. Realizacja inicjatywy pozwoliła na funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Radaczu.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadanie wyniosła 19.945,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radacz.

*************

W ostatnich miesiącach wiata rekreacyjna na stadionie wiejskim w Łącznie zyskała nowy wizerunek. W ramach kolejnego etapu inwestycji, obiekt pokryto bejcą, a drewnianą konstrukcję uzupełniono cegłami.

To już kolejna faza realizacji tej ważnej dla mieszkańców Łączna inwestycji sfinansowanej ze środków funduszu sołeckiego. W 2020 r. wiatę po obwodzie wypełniono konstrukcją szachulca, a w środku zbudowano grillo-wędzarnię.

Po 2-letniej, tak gruntownej modernizacji obiekt prezentuje się nie tylko solidnie, ale i imponująco. A przede wszystkim służy mieszkańcom sołectwa Łączno.

W realizację zadania zaangażowali się: p. Tadeusz Deptuła – sołtys, Rada Sołecka oraz Mieszkańcy Łączna.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.900,00 zł.

*************

Kolejna altana rekreacyjna w sołectwie Nobliny

W miejscowości Nobliny posadowiono drewnianą, sześciokątną altanę rekreacyjną o wym. 4 m x 3,5 m. Obiekt wyposażono w stół i 5 wolnostojących ław z oparciem.

To już druga tego typu budowla w sołectwie Nobliny sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego. Nie tylko zdobi gminny teren rekreacyjny, ale służy także mieszkańcom sołectwa.

W realizację zadania zaangażowali się: sołtys – p. Luiza Kostrubiec, rada sołecka i mieszkańcy, którzy wykonali utwardzenie z kostki brukowej pod zabudową.

Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 6.850,00 zł.

*************

Nowe siłownie zewnętrzne w Krągach i Śmiadowie

Z uwagi na promocję aktywności fitness oraz zdrowego stylu życia, siłownie na świeżym powietrzu cieszą się coraz większą popularnością. Na taki rodzaj sportu w plenerze postawiły sołectwa Krągi i Śmiadowo, a sam pomysł o budowie siłowni zewnętrznej zrodził się w poprzednim roku podczas wiejskich zebrań. Mieszkańcy tych wsi jednogłośnie zdecydowali, że inicjatywa będzie kolejnym krokiem zmierzającym do podniesienia jakości ich życia. Należy podkreślić, że zadanie nie zostałoby zrealizowane bez zaangażowanie członków rad sołeckich, mieszkańców sołectw oraz sołtysów: pani Krystyny Chełminiak i pana Zygmunta Kowalskiego.

Siłownia zewnętrzna w Śmiadowie obejmuje takie urządzenia jak: wioślarz, surfer i twister, biegacz i orbitrek, prasa nożna i stepper, rower i jeździec oraz tablica z regulaminem siłowni. Z kolei siłownia zewnętrzna w Krągach składa się z czterech podwójnych urządzeń treningowych: surfera i twistera, biegacza i orbitreka, roweru i jeźdźca oraz prasy nożnej i steppera.

Siłownia plenerowa dzięki swemu ogólnodostępnemu charakterowi w dobie pandemii umożliwiła mieszkańcom i turystom odwiedzającym sołectwa aktywność na świeżym powietrzu.

Inwestycję w obu lokalizacjach sfinansowano ze środków funduszu soleckiego za łączną kwotę 23.985,00 zł brutto.

*************

Fundusz topnieje, Radacz pięknieje!

Fundusz sołecki umożliwia realizację oddolnych inicjatyw i służy poprawie życia mieszkańców. Przykładem jego właściwego wykorzystania i zaangażowania w rozwój lokalny jest sołectwo Radacz, które w 2020 r. zrealizowało wszystkie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia.

Dla sołectwa Radacz, zakupem koniecznym, wspierającym organizację spotkań i lokalnych imprez plenerowych, okazał się namiot imprezowy o wymiarach 5 m x 10 m oraz 9 kpl. zestawów biesiadnych o dł. 220 cm. Od teraz mieszkańcy sołectwa, bez względu na warunki atmosferyczne, mogą się spotykać i integrować na świeżym powietrzu.

Ze środków funduszu sołeckiego zostały również zrealizowane przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej w Radaczu. Zakupiono m.in.: komputer stacjonarny, kolorową drukarkę laserową
i zestaw tonerów. Kluczowym zadaniem inwestycyjnym w świetlicy okazała się jednak wymiana wysłużonych drzwi, które zastąpiono energooszczędnymi, aluminiowymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Zadbano również o tutejszych cyklistów, dla których przy budynku świetlicy zainstalowano stojak na rowery. Inicjatywa podniosła estetykę świetlicy wiejskiej
w Radaczu, nadała jej nowego charakteru, poprawiła także bezpieczeństwo dzieci licznie korzystających z tego miejsca.

Z kolei w ramach zadania pn. „Estetyka wsi” zakupiono rośliny i krzewy ozdobne, którymi mieszkańcy przyozdobili sołectwo. Pięknie utrzymany teren zielony wzbogacił się także
o nowoczesne betonowe ławki, które podniosły jego funkcjonalność i estetykę.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego to rezultat współdziałania mieszkańców sołectwa Radacz, sołtysa – p. Barbary Kurz i pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania wyniosła 28.622,99 zł.

*************

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE W GMINIE BORNE SULINOWO

W miejscowościach Kłosówko, Kądzielna i Łubowo posadowiono nowe wiaty przystankowe.

Nowoczesne, przeszkolone konstrukcje w kolorze grafitowym, wyposażone w drewniane ławki, zastąpiły dotychczasowe, wyeksploatowane przystanki.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego, dzięki zaangażowaniu sołtysów: sołectwa Juchowo – p. Ireny Lis i sołectwa Łubowo – p. Agnieszki Kwiatkowskiej.

Konstrukcja wiat ochroni mieszkańców oczekujących na transport przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu i śniegu, wiatrem, a także promieniowaniem słonecznym. Dla bezpieczeństwa ściany wykonano z szyb ze szkła hartowanego.

Wartość zadania wyniosła 17.232,30 zł brutto.

*************

2021 to drugi rok, w którym mieszkańcy podczas zebrań wiejskich mogli zdecydować o tym, jak zostaną wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego. Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. stanowią kwotę 387.847,26 zł. Należy zaznaczyć, że w trakcie trwania roku budżetowego zaplanowane przedsięwzięcia ulegają niewielkim modyfikacjom, dlatego  w załączonej  tabeli przedstawiono aktualny wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021 roku. Wykaz przedsięwzięć 2021

*************

W 2020 roku Gmina Borne Sulinowo po raz pierwszy przystąpiła do realizacji funduszu sołeckiego. Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 stanowiły kwotę 392.842,07 zł. Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku przez  poszczególne sołectwa. Wykaz przedsięwzięć

*************

Miniony rok na kartach historii zapisał się jako czas pełen niepewności oraz ograniczonych możliwości. Jednak mimo wielu przeciwności udało się zrealizować 99,98 % zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rok wcześniej Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borne Sulinowo funduszu sołeckiego w kwocie 392.842,07 zł. Po raz pierwszy mieszkańcy niewielkich miejscowości mogli sami decydować o wyborze  działań służących poprawie ich warunków życia.

Na początku ze strony sołtysów i rad sołeckich było dużo wątpliwości i obaw dotyczących dokumentacji i procedur związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Jednak sołtysów nie pozostawiono bez merytorycznej pomocy – w Urzędzie Miejskim wyznaczony został pracownik, który z wielkim zaangażowaniem, wspólnie z sołtysami realizował ich społeczne
i inwestycyjne marzenia.  

Przez wiele miesięcy realizowane były wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Dzięki środkom z funduszu m.in. wymieniono urządzenia placu zabaw, zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, sprzęt komputerowy, wiaty przystankowe, altany ogrodowe, ławki i stoły biesiadne, namioty imprezowe, kosiarki do koszenia trawy. Nie sposób wymienić i zaprezentować Państwu w galerii zdjęć 76 działań, które znacząco wpłynęły na estetykę naszych wsi i zapewniły bezpieczeństwo mieszkańców. Pomimo bardzo trudnych warunków pracy – pandemia odcisnęła swoje piętno w każdym miejscu i we wszystkich dziedzinach życia – w grudniu 2020 r. sołtysi 18 sołectw mogli ogłosić sukces – plan został wykonany!

Serdecznie dziękuję sołtysom i wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w realizację działań finansowanych z funduszu sołeckiego. Pragnę wyrazić dla Państwa swój podziw i szacunek, bo zrealizowanie wszystkich projektowych założeń, w tak trudnym czasie, graniczyło z niemożliwością.

W Nowym Roku życzę Państwu wspaniałych pomysłów i wielu ciekawych inwestycji. Proszę przyjąć również życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Dorota Chrzanowska

Burmistrz Bornego Sulinowa

*************

Realizacja projektu „Ogród piknikowy w Kucharowie” i budowa zjazdu publicznego

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego w tym roku zrealizowano pierwszy etap projektu pn. „Ogród piknikowy w Kucharowie”. Jest to inicjatywa mieszkańców Kucharowa, którzy od dawna marzyli o strefie rekreacyjnej w centrum sołectwa. W ramach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych, dokumentację projektową dotyczącą budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działkę oraz wykonanie ogrodzenia. Z funduszu sołeckiego został również wykonany zjazd publiczny z drogi powiatowej.
Na powyższe działania inwestycyjne przeznaczono kwotę 11.134,85 zł.

*************

W Strzeszynie coraz piękniej i bezpieczniej

Sołectwo Łubowo z sukcesem zakończyło kolejne zadanie z zakresu funduszu sołeckiego. W miejscowości Strzeszyn wyrównano ok. 49 m2 nawierzchni jezdni wykonanej z kostki brukowej. W czynie społecznym pomalowane zostały również balustrady mostu na kanale wodnym. Dzięki zaangażowaniu sołtysa – pani Agnieszki Kwiatkowskiej, członków Rady Sołeckiej i mieszkańców Strzeszyna, w sołectwie Łubowo jest nie tylko coraz piękniej, ale też bezpieczniej. Zadanie inwestycyjne zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję wyniosła 6.000,00 zł.

*************

Nowy chodnik w Jeleniu

Dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców Jelenia, w tym sołtysa – Pani Marioli Dębczyńskiej, ta piękna miejscowość zyskała kolejny element małej architektury – chodnik o powierzchni 19 m2. Dzięki inwestycji gminna działka, znajdująca się w pobliżu tablicy informacyjnej i sklepu, stała się funkcjonalnym, estetycznym i bezpiecznym miejscem, z którego będzie mogła korzystać cała wiejska społeczność.

Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję – 3.321,00 zł.

*************

„Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo”

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej wraz z dostawą i montażem dla sołectw: Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo”.

Dzięki sołtysom Noblin i Dąbia – Pani Luizie Kostrubiec i Pani Danucie Cywińskiej, mieszkańcy i turyści zyskali miejsca, w których można odpocząć niezależnie od pogody, chroniąc się przed deszczem lub skwarem.

Urokliwe ogrodowe altany wraz z wyposażeniem zostały usytuowane na działkach gminnych w sołectwach Nobliny i Dąbie, tworząc miejsca idealne do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz organizowania przyjęć i spotkań jednoczących mieszkańców sołectwa.
W przedsięwzięcie zaangażowali się mieszkańcy sołectw.

Wartość zadania wyniosła 12.600,00 zł.

Typ altany ogrodowej, jaki zamontowano dla potrzeb sołectw Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo.

Typ altany ogrodowej, jaki zamontowano dla potrzeb sołectw Dąbie i Nobliny gm. Borne Sulinowo.

*************

W Piławie coraz piękniej!

Zakończone zostało kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem mieszkańcy Piławy i turyści mogą cieszyć się z efektów prac związanych
z zagospodarowaniem terenów przyległych do linii brzegowej jeziora Pile. Działania, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą objęły umocnienie linii brzegowej oraz uzupełnienie i rozplantowanie piasku na plaży. Inwestycja to kolejny bardzo ważny element zagospodarowania dużego terenu rekreacyjnego w Piławie, który z każdym rokiem staje się coraz piękniejszy.

Inwestycja to efekt współpracy mieszkańców sołectwa Piława, sołtysa – pani Zofii Schmidt i pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Inwestycyjne zadanie zrealizowano z budżetu Gminy Borne Sulinowo – z funduszu sołeckiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycję – 20.688,60 zł.

*************

Kiełpino „bliżej” jeziora

Dzięki wspólnej pracy, w którą zaangażowani byli: sołtys Kazimierz Ziółkowski, członkowie Rady Sołeckiej Kiełpino oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy wsi Kiełpino mogą cieszyć się z zakończenia pierwszego etapu zadania pn. „Wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino”, sfinansowanego z funduszu sołeckiego.

W pierwszym etapie robót usunięto dużą ilość karpin, wyrównano działkę, przemieszczono masy ziemne w obrębie nieruchomości oraz ułożono ok. 95 m2 płyt drogowych.
W przyszłym roku zrealizowany zostanie drugi etap zadania, który obejmie ułożenie ok. 200 m2 płyt drogowych. Dużym atutem inwestycji jest jej lokalizacja – publiczny dostęp do jeziora usytuowany jest w centrum wsi, co znacząco wpłynęło na poprawę estetyki wsi. Po zakończeniu projektu będzie to najbardziej atrakcyjna turystycznie część Kiełpina. Na tę chwilę można śmiało powiedzieć, że przyjeziorny teren już prezentuje się imponująco.

Pierwszy etap zadania pn. „Wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino” został zrealizowany ze środków finansowych Gminy Borne Sulinowo w wysokości 16.974,96 zł – w ramach funduszu sołeckiego.

*************

USTAWA
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Ustawa o funduszu sołeckim

*************

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 74-2019 – Fundusz Sołecki

*************

Fundusz Sołecki na 2020 r.
W 2020 roku Gmina Borne Sulinowo po raz pierwszy przystąpi do realizacji funduszu sołeckiego. Środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 stanowią kwotę 392.842,07 zł. 
Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Zestawienie – Fundusz Sołecki

Print Friendly, PDF & Email