Liszkowo

Nieruchomości położone nad rzeką Piławą – przepiękną i coraz bardziej popularną trasą kajakową. Krystalicznie czysta woda, urocze krajobrazy i nietknięta przyroda to główne atuty tych terenów.

   
    Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 39/6, 39/13, 39/17, 39/21-39/28 o powierzchni około 0,10 ha każda.

Zagospodarowanie: tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo letniskowe.
    Położenie: obrzeże zabudowy mieszkalno-gospodarczej wsi, nad rzeką Piławą, przy trasie Borne Sulinowo – Łubowo.
    Dojazd: z utwardzonej drogi powiatowej.
    Uzbrojenie techniczne działek: brak. Miejscowość zaopatrzona jest w sieć elektryczną,  wodociągową i telekomunikacyjną.
    Dostępność komunikacyjna: dobra – PKS.
    Dostępność do obiektów użyteczności publicznej: kościół, sklep spożywczo-przemysłowy – jest; do ośrodka zdrowia, stacji paliw, apteki, banku, poczty – 6 km.

KOMPLEKS DZIAŁEK LETNISKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI  LISZKOWO, POŁOŻONYCH
NAD RZEKĄ PIŁAWĄ, KTÓREJ ROZLEWISKA TWORZĄ ZALEWY  NADARZYCKIE

Lp.

Nr KW

Nr działki

Pow. m2

Opis

Przeznaczenie

Forma zbycia

1

 16910

39/17

1197

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

2

16910

39/6

1255

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

3

16910

39/7

1074

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

4

16910

39/8

1141

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

5

16910

39/9

1040

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

6

16910

39/10

1065

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

7

16910

39/11

1385

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

8

16910

39/12

1080

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

9

16910

39/13

1209

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

10

16910

39/21

1087

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

11

16910

39/22

1053

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

12

16910

39/23

1122

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

13

16910

39/24

1151

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

14

16910

39/25

1206

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

15

16910

39/26

1577

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

16

16910

39/27

1160

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

17

16910

39/28

1220

działka gruntowa, nieuzbrojona, 
nad rzeką Piławą

budownictwo letniskowe

przetarg

 

 ***************************************

Działka nr 201, o pow. 508 m2
     Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, położona w środku zabudowy mieszkalno – gospodarczej wsi Liszkowo.
    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

 ***************************************

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

PrintFriendly and PDF