Kłomino

Wykaz nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, położonych w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino,
gmina Borne Sulinowo, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:
mapka Kłomina>>>      
1) Nr 65          o pow. 0,7124 ha, działka zabudowana budynkiem kotłowni;
2) Nr 57/1       o pow. 0,2385 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
3) Nr 57/2       o pow. 0,1647 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
4) Nr 7/1         o pow. 0,7987 ha, działka niezabudowana;
5) Nr 7/3         o pow. 0,9470 ha, działka niezabudowana;
6) Nr 8/9         o pow. 0,2405 ha, działka niezabudowana;
7) Nr 18/1       o pow. 0,2529 ha, działka niezabudowana;
8) Nr 18/3       o pow. 0,1605 ha, działka niezabudowana;
9) Nr 18/4       o pow. 0,2598 ha, działka niezabudowana;
10) Nr 18/5     o pow. 0,1565 ha, działka niezabudowana;
11) Nr 18/6     o pow. 3,2982 ha, działka niezabudowana;
12) Nr 18/18   o pow. 0,5331 ha, działka niezabudowana;
13) Nr 19        o pow. 3,9559 ha, działka zabudowana budynkiem;
14) Nr 24        o pow. 3,3581 ha, działka zabudowana budynkami garażowymi;
15) Nr 8/6       o pow. 1,3924 ha, działka niezabudowana;
16) Nr 33        o pow. 0,8109 ha, działka niezabudowana;
17) Nr 43        o pow. 0,1693 ha, działka niezabudowana;
18) Nr 45        o pow. 0,7315 ha, działka niezabudowana;
19) Nr 40/1     o pow. 0,2682 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
20) Nr 40/2     o pow. 0,5948 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
21) 
22) Nr 52/2     o pow. 0,2536 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
23) Nr 82        o pow. 0,4530 ha, działka zabudowana budynkiem kotłowni;
24) Nr 84        o pow. 1,4143 ha, działka niezabudowana;
25) Nr 54/8     o pow. 0,0876 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
26) Nr 54/9     o pow. 0,0503 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
27) Nr 54/10   o pow. 0,0499 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
28) Nr 54/11   o pow. 0,0819 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
29) Nr 54/4     o pow. 0,0812 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
30) Nr 54/5     o pow. 0,0514 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
31) Nr 54/6     o pow. 0,0512 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
32) Nr 54/7     o pow. 0,0873 ha, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym;
33) Nr 90/3     o pow. 0,0926 ha, działka niezabudowana;
34) Nr 90/2     o pow. 0,6655 ha, działka niezabudowana;
35) Nr 90/1     o pow. 0,3400 ha, działka niezabudowana;
36) Nr 89        o pow. 0,1190 ha, działka niezabudowana;
37) Nr 69        o pow. 0,6459 ha, działka niezabudowana;
38) Nr 67        o pow. 0,1497 ha, działka niezabudowana;
39) Nr 63        o pow. 0,7882 ha, działka niezabudowana;
40) Nr 47        o pow. 0,7136 ha, działka niezabudowana;
41) Nr 36        o pow. 0,3977 ha, działka niezabudowana;
42) Nr 23        o pow. 1,0205 ha, działka niezabudowana;
43) Nr 20        o pow. 2,7541 ha, działka niezabudowana;
44) Nr 54/3     o pow. 0,1288 ha, działka niezabudowana;
45) Nr 54/1     o pow. 0,1229 ha, działka niezabudowana;
46) Nr 52/3     o pow. 0,1383 ha, działka niezabudowana;
47) Nr 14        o pow. 1,4425 ha, działka niezabudowana;
48) Nr 12        o pow. 2,5990 ha, działka niezabudowana
49) Nr 42/1     o pow. 0,3377 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
50) Nr 42/2     o pow. 0,3363 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
51) Nr 42/3     o pow. 0,3337 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
52) Nr 42/4     o pow. 0,3380 ha, działka zabudowana budynkiem koszarowym;
53) Nr 34        o pow. 0,1937 ha, działka zabudowana budynkiem stołówki;
54) Nr 38        o pow. 0,7735 ha, działka zabudowana budynkiem stołówki;
55) Nr 49        o pow. 0,1942 ha, działka zabudowana budynkiem usługowym;
56) Nr 59/1     o pow. 0,1821 ha, działka niezabudowana;
57) Nr 62        o pow. 1,8296 ha, działka niezabudowana;
58) Nr 71/2     o pow. 0,8346 ha, działka niezabudowana;
59) Nr 73        o pow. 2,9983 ha, działka niezabudowana;
60) Nr 75        o pow. 2,2220 ha, działka niezabudowana;
61) Nr 77        o pow. 2,2677 ha, działka niezabudowana;
62) Nr 80        o pow. 0,2259 ha, działka zabudowana budynkiem przychodni;
63) Nr 83        o pow. 0,8045 ha, działka niezabudowana;
64) Nr 92        o pow. 1,5534 ha, działka zabudowana;
65) Nr 83        o pow. 0,8045 ha, działka niezabudowana;

Mapka Kłomina

PrintFriendly and PDF