Juchowo

Działki nr:
        84/26 o pow. 1146 m2
        84/25 o pow. 1156 m2
        84/24 o pow. 1050 m2

    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod urządzenia sportu i rekreacji z zapleczem obsługi, alternatywnie „zabudowa mieszkalna”.

***************************************

Działka nr 8/19 o pow. 0,8700 ha
    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne.

PrintFriendly and PDF