Borne Sulinowo

Działka w pobliżu jeziora Pile:    

        Działka nr 1/215
        Powierzchnia – 0,4681 ha
        Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem).        

***************************************

Kompleks działek I w pobliżu ul. Orła Białego 

    Działka nr 7/391 o pow. 0,1154 ha
    Działka nr 7/392 o pow. 0,1050 ha
    Działka nr 7/393 o pow. 0,1143 ha

    Działka nr 7/5 o pow. 0,1998 ha

        Przeznaczenie: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

dzialki-przy-orla-bialego

***************************************

Kompleks działek II w pobliżu ul. Orła Białego          

    Działka nr 7/383 o pow. 0,1476 ha
    Działka nr 7/384 o pow. 0,1377 ha
    Działka nr 32 o pow. 0,1406 ha

        Przeznaczenie: Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

 

***************************************

Kompleks działek III w pobliżu ul. Orła Białego           

    Działka nr 7/381 o pow. 0,5409 ha
    Działka nr 7/382 o pow. 0,3450 ha
         Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.   

Działka nr 30 o pow. 0,6096 ha
        Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów oraz w części /60 MN, U -Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

 

 

***************************************

 

Działka nr 7/272

        Wielkość terenu: 1368m2
        Przeznaczenie: Produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
        Położenie nieruchomości: Borne Sulinowo, ul. Towarowa
        Forma, warunki zbycia: przetarg     

***************************************

Działka nr 7/364
    Wielkość terenu: 1933m2
    Przeznaczenie: Produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
    Położenie nieruchomości; Borne Sulinowo, ul. Towarowa
    Forma, warunki zbycia: przetarg 

***************************************

Działki: nr 7/250, nr 7/251, nr 7/252
    Przeznaczenie: Produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
    Położenie nieruchomości; Borne Sulinowo, ul. Towarowa
    Forma, warunki zbycia: przetarg 

***************************************

 

Działki pod budowę garaży
ul. Towarowa
Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Towarowej, o pow. 19 – 20 m2  
ul. Wojska Polskiego
Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Wojska Polskiego, o pow. 19 – 20 m2

mapka-ogolna-garaze

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

 

PrintFriendly and PDF