Organizacje pozarządowe

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2017 – PROJEKT

 

————————————————————————————————————

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r. 

Sprawozdanie – 2015

————————————————————————————————————

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BORNE SULINOWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 R.

SPRAWOZDANIE-2014

————————————————————————————————————

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Bornego Sulinowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji – na 2015 r.

 ————————————————————————————————————

UCHWAŁA Nr L/587/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

UCHWAŁA

————————————————————————————————————

ZARZĄDZENIE NR 95/2014 BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

konsultacje na 2015 rok>>>

————————————————————————————————————

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY BORNE SULINOWO
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 R.

18 października 2012 roku Burmistrz Bornego Sulinowa zarządzeniem nr 61/2012 uruchomił proces przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje  przeprowadzono w  formie opublikowania projektu Programu Współpracy  Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Do projektu Programu Współpracy na rok 2013 nie zgłoszono żadnych uwag, ani propozycji.

Sprawozdanie 2013

————————————————————————————————————

Zarządzenie nr 16/2014

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2014r. 

Zarządzenie nr 16/2014

————————————————————————————————————

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

Konsultacje – informacja

Program współpracy na 2014 rok – projekt

ZARZĄDZENIE

————————————————————————————————————

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY BORNE SULINOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 R.
Sprawozdanie->

————————————————————————————————————

Masz Głos, Masz… wsparcie!

Rozpoczął się nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Dołącz do akcji – zmieniaj okolicę, angażuj społeczność, zdobywaj doświadczenie oraz uznanie!
Do akcji zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy – wszystkich, którzy chcieliby zmieniać swoje sąsiedztwo, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami. więcej->

————————————————————————————————————

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego  realizacji zadań publicznych w 2013 r.

Formularz

—————————————————————————————————-

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu z dniem 11 grudnia 2012r. konsultacji projektu uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Więcej->

———————————————————————————–

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu
z dniem 19 listopada 2012r. konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Borne Sulinowo więcej->

———————————————————————————–

KONSULTACJA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BORNE SULINOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA  2013 R.

Konsultacje – informacja

Program współpracy na rok 2013

Zarządzenie burmistrza

———————————————————————————–

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi
na rok 2012  program


  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie    Ustawa

PrintFriendly and PDF