Regulaminy

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Regulamin>>>

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbieranie odpadow komunalnych>>>

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Metody ustalania oplaty>>>

**************************

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo – Regulamin

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo – UCHWAŁA NR XXVI_319_2012

PrintFriendly and PDF