Piława

Piława (Pielburg)

Choć teren, gdzie leży miejscowość Piława, pokrywały w zamierzchłych czasach gęste bory i trudne do przebycia chaszcze, znaleźć można ślady bytności ówczesnych mieszkańców tych ziem. W latach 60-tych ubiegłego wieku, obok miejscowości odkryto dwa groby skrzynkowe z okresu halsztackiego (ok. 2 600 lat p.n.e.). W roku 1965 odkryto skarb brązowy zawierający naszyjniki, bransolety oraz wiele innych ozdób, które aktualnie znajdują się w Muzeum w Szczecinie.

Kronikarz niemiecki zanotował:
Pielburg otrzymał swą nazwę od jeziora, nad którym została założona ta wioska. Jako pierwszy duchowny powołany został w roku 1566 Gregorius Moller do Zielburga i Ultenwalde. Pierwszy kościół poświęcono 11 czerwca 1590 r., najstarszy dzwon kościelny pochodzi z roku 1598. Dwór obejmował początkowo „Maz Bastrow” zamieszkały w 1577 r. przez Gertha Bastrowa. W wiosce mieszkali tylko hodowcy. Ich pola o długości 10,5 ruty (ruta ma od 2,86 do 4,62 m) i szerokości 30 rut.
Sołtys miał podwórze szerokości 20 rut.
W 1590 r. mówiło się o 20 hodowcach, 1 szynkarzu, 1 młynarzu i 1 hodowcy owiec.
Na początku XVI w., ówczesny władca Pomorza – Bogusław X, poskromił rozboje rycerzy-rabusiów; za jego czasów zajęli się oni intensywniej kolonizacją puszcz. I tak cztery rody rycerskie (Glasenapp, Munchow, Wolde, Zastrow) dzierżące Barwice, objęły kolonizacją puszczę aż po jez. Pile, czyli do terenu dzisiejszej miejscowości Piława. Było to jedno z tych osadnictw, w którym nie sprowadzano chłopów niemieckich, lecz dawano ziemię miejscowym Kaszubom. Że ziemia szczecinecka zamieszkiwana była jeszcze przez cały wiek XV przez ludność kaszubską, świadczą o tym dokumenty krzyżackie, które mieszkańców tej ziemi właśnie Kaszubami nazywają.

W XVI w. ziemia szczecinecka zmieniła swe oblicze wyznaniowe. Pod koniec stulecia, także kościół w Piławie został przejęty przez protestantów. W tym czasie miejscowość była wsią szlachecką. Przez reformację, szlachta wzmocniła swe zasoby materialne przejmując majątki kościelne. Jak kiedyś narzucono mieszkańcom tych ziem chrześcijaństwo zamiast tubylczych kultów słowiańskich, tak teraz kazano słuchać pastorów luterskich. O tyle dobrze, że w języku ojczystym; w Szczecinku założono szkołę języka kaszubskiego dla pastorów.
W następnych wiekach Piława, podobnie jak inne wsie na tym terenie; ulegała stopniowej germanizacji.

Liczba stałych mieszkańców Piławy to obecnie 247 osób.

PrintFriendly and PDF