Okole

Okole (Wuckel)

Niewielka wieś, ulicówka o luźnej zabudowie, położona jest w terenie pagórkowatym 153 – 160 m n.p.m.

W XVIII wieku istniał we wsi Okole dwór – siedziba rodu von Munchow i zabudowania folwarku. W XIX wieku majątek był w różnych rękach, między innymi w 1884 roku należał do rodziny von Francois. W 1929 roku właścicielem dóbr był Carl Stangen. Przypuszczalnie już w pierwszej połowie XIX wieku, przy dworze był ogród użytkowy (sad, warzywnik) z nielicznymi drzewami parkowymi (dęby, graby). Ogród zajmował niewielki teren po stronie południowej dziedzińca i dworu. W drugiej połowie XIX w. ogród stopniowo przekształcono w mały park krajobrazowy, którego ozdobą było małe jeziorko (Kuchen) przyległe od strony płd.-wsch.

W 1892 r. został wzniesiony nowy dwór w stylu neoklasycznym dla rodziny von Francois. Budowla założona na planie prostokąta, parterowa w części centralnej i piętrowa w częściach bocznych. Każda z trzech części budowli przykryta dachami dwuspadowymi.

Dwór zajął miejsce starego budynku. W tym okresie uporządkowano zadrzewienie istniejącego parku, sadząc drzewa ozdobne: buki odm. purpurowej, kasztanowce, klony i ostatecznie ukształtowano skarpę terenową po wschodniej i zachodniej stronie dworu, wzmacniając je głazami. Z tego okresu pochodzi piwnica-lodownia, wbudowana w skarpę po zachodniej stronie dworu. Powierzchnia parku to 2,5 ha. Dawne tereny dworskie: dziedziniec i park, znajdują się na południe od wsi, w nieznacznym oddaleniu od zabudowań.

Po II wojnie światowej dobra uległy parcelacji, a w latach późniejszych zabudowania folwarku i dwór przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Unieminie.

Do 1980 roku we dworze zamieszkiwały trzy rodziny. Po 1981 roku dwór opuszczono, niezabezpieczony popadł w ruinę. W 1992 roku dwór i park przejął od Urzędu Gminy w Silnowie prywatny właściciel z Bydgoszczy.

W centrum wsi, znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Św. Wojciecha. Zbudowany w stylu neogotyckim w roku 1914.

Obecnie Okole ma 23 mieszkańców.

PrintFriendly and PDF