Łączno

Łączno (Lanzen)

Łączno już w roku 1910 było „resztówką” (po parcelacji) i należało do rodziny Waechter. W 1922 r. do rodziny Neitzke. W 1928 do rodziny Boehme. Do 1939 r. majątek uległ całkowitej likwidacji. Niewykluczone, że strategia niemiecka włączyła Łączno w pas umocnień Wału Pomorskiego, o czym świadczy zachowany do dzisiaj bunkier betonowy i w ten sposób sprawa likwidacji majątku została przesądzona.

W XIX w. założony został park w oparciu o styl naturalistyczny. Park o pow. 2 ha, leży na zachodnim brzegu jeziora Ciemino.
We wsi znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Michała Archanioła; zbudowany na początku XX wieku w stylu neogotyckim.

Łączno liczy obecnie 90 mieszkańców.

PrintFriendly and PDF