Liszkowo

Liszkowo (Stary las, Altenwalde)

Wczesne i liczne są ślady osadnictwa w rejonie i sąsiedztwie dzisiejszej wsi Liszkowo:

  • grodzisko wczesnośredniowieczne o wymiarach 40 x 70 m usytuowane w odległości 500 m na wschód od zabudowań, na zachodnim brzegu jeziora Długie.
  • osada otwarta, wczesnośredniowieczna, o wymiarach 60 x 70 m, usytuowana w odległości 250 m na wschód od zabudowań, na zachód od grodziska
  • osada wczesno i późnośredniowieczna, o wymiarach 50 x 50 m, usytuowana w odległości 400 m na północny wschód od zabudowań wsi, na zachodnim brzegu rzeki Piławy, łączącej jeziora Pile i Długie, około 200 m na północ od grodziska
  • grodzisko nizinne typu pierścieniowatego, wczesnośredniowieczne, o wymiarach 90 x 90 m, usytuowane w odległości 300 m na wschód od zabudowań wsi, 50 m od rzeki Piławy, pomiędzy jeziorami Pile i Długie.
  • osada otwarta, datowana na schyłek epoki brązu, o wymiarach 50 x 50 m, położona na niewielkim kulistym wzniesieniu. Jest przykładem zachowanych pozostałości osadnictwa kultury łużyckiej

Zmiany nazwy tej wsi obrazują koleje losu ziem dzisiejszej gminy Borne Sulinow: Stary Las, Altenwalde (niem., w tłumaczeniu – stary las), obecnie – Liszkowo.

We wsi znajduje się kościół filialny, murowany, zbudowany w II połowie XIX wieku oraz park dworski, krajobrazowy, o powierzchni 3,6 ha, założony w pierwszej połowie XIX wieku. Właścicielem parku był PGR Liszkowo.

W latach 30-tych ubiegłego wieku, Liszkowo miało kolejowe połączenie z sąsiednimi miejscowościami. Kursował pociąg osobowy z miejscami klasy 2 i 3, na linii Łubowo – Liszkowo – Borne Sulinowo. W ciągu doby; osiem razy w jedną stronę i tyleż samo z powrotem (od 5:19 do 0:05). Obecnie linia nie jest używana.

Liszkowo zamieszkuje obecnie 310 osób.

PrintFriendly and PDF