Kiełpino

Kiełpino (Coplin, Gross Koplin, Koplin)

Wieś Kiełpino położona jest w terenie falistym, lekko pagórkowatym 158 – 179 m n.p.m. W części środkowej znajduje się zabytkowy kościół filialny pod wezwaniem św. Kazimierza; barokowy, zbudowany w 1742 r. W kościele znajduje się ołtarz główny i ambona wykonane z drewna, rzeźbione i politurowane, wykonane w roku 1747.

W wieku XVI i XVII mieszkają tu chłopi o nazwiskach niemieckich i kaszubskich. Kaszubi to potomkowie Pomorzan – pierwotni mieszkańcy tych ziem. W okresie kolonizacji w XVI w. oprócz Niemców przybyli także nieliczni osadnicy polscy.W Kiełpinie osiedlił się przybyły z terenów polskich Szymon Kompelleke. W XVI w., gdy dotarły tu nauki M. Lutra i ówczesny kościół został zajęty przez protestantów, Kiełpino było wsią szlachecką.

Na początku XIX w. we wsi został założony niewielki majątek ziemski wchodzący w skład lenna rodziny von Zastrow. W 1928 r. z resztek dóbr rycerskich utworzona dwa folwarki:

  • Kolpin „A” o powierzchni 193 ha, należący do Fritz’a Schweerdtfeger’a
  • Koplin „B” o powierzchni 252 ha, przy którym istniał nieduży park, należał do Fritz’a Knuth’a.

Park powstał na początku XIX w. na północnym brzegu jeziora Kiełpino (Kuchen See), po zachodniej i płn.-zach. stronie dziedzińca. Dwór znajdował się w zachodniej części dziedzińca, na granicy z parkiem. Bezpośrednio do dworu i zabudowań gospodarczych przylegała część parku o regularnym podziale wnętrza. Znajdowały się tu alejki grabowe dzielące północno-wschodnią część parku na cztery kwatery. Zachodnia część parku urządzona była w stylu niedużego założenia krajobrazowego z drzewami ozdobnymi (buk odm. purpurowej), rozległymi polanami i stawem przy granicy północno-wschodniej. Na początku XX wieku do zadrzewienia parku wprowadzono świerki, jodły, jedlice (daglezje) i żywotniki. W tym okresie przebudowano część budynków gospodarczych.

Pod koniec II wojny światowej zniszczony został dwór, a w latach późniejszych zabudowania gospodarcze. W latach 70-tych ubiegłego wieku na miejscu dworu został wybudowany pawilon socjalno-biurowy. W parku, na terenie warzywnika znajduje się obecnie budynek hydroforni.

Kiełpino liczy aktualnie 151 mieszkańców.

PrintFriendly and PDF