Jeleń

Jeleń (Gellen)

Wieś przy przesmyku między jeziorami Sarcze i Jeleń. W rejonie wsi, podobnie jak w pobliżu kilku innych miejscowości gminy, są ślady wczesnej bytności człowieka. Przy północnym krańcu jeziora Jeleń, nieopodal drogi do Jelonka, na niewielkim wzniesieniu porośniętym drzewami i krzewami znajduje się grodzisko z okresu kultury łużyckiej. Na grodzisku leży duży głaz narzutowy zwany „Kamieniem ofiarnym”. Być może jest to pozostałość późniejszej budowli, jaka tu się mogła znajdować. W przeszłości grodzisko to zwane było Górą Zamkową.

Drugie grodzisko położone jest przy wschodnim brzegu jez. Sarcze, na lewo od szosy biegnącej do Szczecinka. Zlokalizowane jest ono na zalesionym wzniesieniu ok. 15 m powyżej poziomu otaczających je łąk. Według legendy grodziska te były niegdyś połączone podziemnym korytarzem.

Wieś znana jest od XVI w. , kiedy to stanowiła posiadłość rodu pomorskiego Boninów. Wsią szlachecką był Jeleń w czasie zmiany oblicza wyznaniowego tych ziem i zajęcia ówczesnego kościoła przez protestantów. Działo się to w drugiej połowie XVI w. Dokumenty z XVI i XVII w. zawierające wykazy nazwisk chłopów z pow. szczecineckiego stwierdzają istnienie w Jeleniu, oprócz nazwisk niemieckich, dużej ilości nazwisk kaszubskich, potomków Pomorzan – pierwotnych mieszkańców tych ziem.

We wsi znajduje się zabytkowy kościół o konstrukcji szachulcowej zbudowany w latach 1760 – 70. Przewodnik „Pojezierze Drawskie” z 1976 r. informował: „W sąsiedztwie kościoła stary budynek plebani, kryty słomą, o konstrukcji szkieletowej, o polach wypełnionych gliną i oszalowanych deskami”. Obecnie po tym budynku nie ma śladu.

Znajduje się tu także XIX-wieczny zespól dworsko-parkowy z eklektycznym, przebudowanym po roku 1945 dworkiem i krajobrazowym parkiem. Około 2,5 km na zachód od wsi, przy bocznej drodze łączącej Jeleń z Łącznem, zachował się w dość dobrym stanie, cmentarz ewangelicki z drugiej połowy XIX wieku.

Obecnie wieś Jeleń zamieszkuje 430 osób.

PrintFriendly and PDF