Zapytania ofertowe

 

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe  
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych oswiadczenie_o_braku_powiązan oswiadczenie_o_braku_powiązan
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oswiadczenie_o_spelnianiu oswiadczenie_o_spelnianiu
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– specyfikacja techniczna pojazdu Zal nr 1 – pecyfikacja techniczna pojazdu 2018  
– wzór umowy projekt-umowy  
     
– wyjaśnienia wyjaśnienia  
PrintFriendly and PDF