Ochrona środowiska

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO

Sporządzanie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych kwartalnych sprawozdań

wzór sprawozdania


 

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 maja 2015 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydał rozporządzenie nr 5/2015, w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczychoraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Zach. 2015. poz. 1794).

RZGW – zanieczyszczenie azotem

rozporządzenie Dyrektora RZGW w Szczecinie


 

Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 – 2009


Decyzje
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w sprawie jakości wody w wodociągach w miejscowościach:

Łączno Łubowo Śmiadowo Uniemino

  • Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  • Rodzaje odpadów komunalnych i ich wpływ na środowisko naturalne
  • Zbierajmy zużyte baterie
  • Selektywna zbiórka odpadów
  • Barszcz Sosnowskiego
  • Zakaz wypalania traw!
  • Uwaga – azbest !
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
PrintFriendly and PDF