Zamówienia publiczne

BIEŻĄCE PRZETARGI
Roboty budowlane >>>
Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty
 
Dostawy >>>
Brak ogłoszeń w tej kategorii
 
Usługi >>>
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
 
Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Eksploatacja sieci oświetleniowych – informacja o złożonych ofertach
 
Wyniki przetargów >>>

Archiwum przetargów z lat 2006 – 2011

PrintFriendly and PDF