Zamówienia publiczne

BIEŻĄCE PRZETARGI
Roboty budowlane >>>
Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo
informacja o złożonych ofertach – rozwój terenów zieleni
zawiadomienie o wyborze oferty
 
Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo – II
Informacja o złożonych ofertach
wybór oferty – droga
 
Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo
Informacja o złożonych ofertach oraz unieważnieniu postępowania
 
Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo
informacja o ofertach oraz uniewaznieniu postepowania
 
Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo
unieważnienie postępowania
 
Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty
 
Dostawy >>>
Brak ogłoszeń w tej kategorii
 
Usługi >>>
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Eksploatacja sieci oswietleniowych – informacja o zlozonych ofertach
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej
 
Wyniki przetargów >>>
Archiwum przetargów z lat 2006 – 2011
 
Zapytania ofertowe >>>

 

PrintFriendly and PDF