Zamówienia publiczne

BIEŻĄCE PRZETARGI
Roboty budowlane >>>
Brak ogłoszeń w tej kategorii
 
Dostawy >>>
Brak ogłoszeń w tej kategorii
 
Usługi >>>
Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
zawiadomienie o ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2018-2019
Informacja o ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszych ofert
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Eksploatacja sieci oswietleniowych – informacja o zlozonych ofertach
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej
 
Wyniki przetargów >>>
Archiwum przetargów z lat 2006 – 2011
 
Zapytania ofertowe >>>
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie
informacja o wyborze oferty
 
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie
Informacja o unieważnieniu postępowania

 

PrintFriendly and PDF