Gminny System Ostrzegania

 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące!

Ostrzeżenie meteorologiczne na okres 18.12.2018r. do 19.12.2018r. – opady marznące!

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie prognozuje wystąpienie na obszarze województwa zachodniopomorskiego, od godz. 07:30 dnia 18.12.2018r. do godz. 07:30 dnia 19.12.2018r., opadów marznących / stopień zagrożenia 1.

W dzień prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prognoza_niebezpiecznych_zjawisk_meteorologicznych_z_17-12-2018

***********************

Gminny System Ostrzegania (GSO)

Wprowadzenie

Wydarzenia jakie miały miejsce na obszarze Polski w 2017 roku wykazały niedostatki funkcjonującego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach pogodowych. Uważa się, że informowanie o zagrożeniach na administrowanych przez lokalne władze terenach było nieskuteczne. Chociaż formalnie taki system funkcjonuje, to niewiele osób z niego korzysta. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, na terenie Gminy Borne Sulinowo zostały podjęte działania zmierzające do poprawy tego stanu. Należy przy tym mieć świadomość, że na terenie Gminy nie funkcjonują żadne służby w systemie 24-godzinnych dyżurów, a zadania wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych.

Gminny System Ostrzegania

Ciągły wzrost zagrożeń dla życia, zdrowia ludzi i dobytku skłania do stworzenia w Gminie specjalnego systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.

System został uruchomiony w celu zapewnienia (poprawy) skutecznego informowania mieszkańców Gminy i osób przebywających na jej terenie. Ostrzeganie i alarmowanie obejmuje przekazywanie informacji o zagrożeniach ludzi i środowiska, ostrzegania
w przypadku wystąpienia zagrożeń kryzysowych (np. silnymi wiatrami, burzami, pożarem lasu czy inną klęską żywiołową, itp.) oraz innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo.

Do głównych zadań GSO należy:

a) zbieranie i weryfikacja oraz wstępna analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożeń skażeniami środowiska;
b) pozyskiwanie informacji co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałych zagrożeń;
c) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach.

GSO funkcjonuje w oparciu o Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz w sytuacji wystąpienia zagrożenia ze skutkami całodobowo po jego rozwinięciu. W pozostałym czasie w miarę możliwości wykorzystania dostępnych środków technicznych wymiany informacji (m.in.: telefon, Internet, itp.).
GSO współpracuje z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinku, Komendą Powiatową PSP w Szczecinku, Komisariatem Policji w Bornem Sulinowie, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku.
GSO funkcjonuje w oparciu o pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Informowanie i ostrzeganie!

Informacje i komunikaty ostrzegawcze w systemie GSO przekazywane są w postaci wiadomości tekstowych z wykorzystaniem aplikacji BLISKO (system SI SISMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, informacje na stronie internetowej UM w Bornem Sulinowie www.bornesulinowo.pl. Ponadto nie wyklucza się podawania komunikatów z wykorzystaniem syreny alarmowej OC w Bornem Sulinowie oraz lokalne środki przekazu – radio, Internet, telewizję oraz prasę. Do ostrzegania i alarmowania wykorzystywane są także, komunikaty na tablicach ogłoszeń, komunikaty i informacje przekazywane przez sołtysów, itp. Sposób przekazania informacji jest podyktowany aktualnymi warunkami w jakich dojdzie do pojawienia się informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa lub zaistnienia zdarzenia. Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze w sytuacji dużego zagrożenia przekazywane są głównie w środkach masowego przekazu.

Jak działa system?

GZZK (pracownik zespołu) zbiera informacje o zagrożeniach z różnych źródeł (m.in. WCZK, IMGW w Szczecinie, SK PSP w Szczecinku, komunikaty pogodowe TV i innych).
W przypadku pojawiania się informacji o możliwym zagrożeniu są one analizowane pod kątem wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. Jeżeli zagrożenie jest możliwe, na podstawie dostępnych informacji formowane są komunikaty i ostrzeżenia.
Ich treść przesyłana jest w pierwszej kolejności w postaci wiadomości tekstowej SMS na smartfony do osób, które zalogowały się do aplikacji BILSKO. Zasięg przesyłanej informacji zależy od ilości osób, które ją pobrały.
Następnie komunikat jest umieszczany na stronie internetowej UM (www.bornesulinowo.pl) po zakładką OSTRZEŻENIA – Gminny System Ostrzegania – .

PAMIETAJ !
Aby informacje skutecznie do Ciebie docierały musisz się zalogować do aplikacji „BLISKO” lub śledzić wpisy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce OSTRZEŻENIA – Gminny System Ostrzegania.

Powiadamianie SELEKTYWNE
W przypadku, gdy informacje dotyczą określonej kategorii zagrożenia, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo konkretnej jednostki organizacyjnej może być stosowane powiadamianie i ostrzeganie selektywne (bezpośrednio zainteresowane jednostki).
Sytuacja ta może również dotyczyć jednostek, które z racji wykonywanych zadań
są zobowiązane do udziału w likwidacji skutków zagrożeń. Informacje te i ostrzeżenia wysyłane są do jednostek, które zgłoszą swoje uczestnictwo w GSO.

UWAGA!!!
Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i zasadach postępowania są dostępne na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w zakładce Bezpieczeństwo w Gminie.

PAMIETAJ!!!
Gminny System Ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach obejmuje całą Gminę. Korzystanie z niego jest dobrowolne. To przede wszystkim od mieszkańców zależy, czy chcą (czy potrzebują) być ostrzegani przed realnymi zagrożeniami.
Jeżeli usłyszałeś lub zobaczyłeś ostrzeżenie lub komunikat, sygnał alarmowy, sprawdź informacje na stronie UM, skrzynkę odbiorczą swojego telefonu. Słuchaj stacji radiowej lub regionalnej TV. Oczekuj na komunikaty związane z zasadami postępowania, lub zapoznaj się z nimi, powiadom sąsiada.
Możesz zapoznać się z komunikatami podawanymi w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania, który znajduje się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki:

– Załącznik nr 1 Schemat funkcjonalny GSO

– Załącznik nr 2 Ostrzeżenie – przykład

 

Przewodniczący GZZK
Burmistrz Bornego Sulinowa /-/

**********

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Regionalny System Ostrzegania (RSO)
bezpłatna aplikacja powiadamiania o zagrożeniach dla mieszkańców.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bornem Sulinowie zachęca mieszkańców do instalowania na smartfonach bezpłatnej aplikacji RSO Województwa Zachodniopomorskiego.

Jest to aplikacja na telefony komórkowe, służąca do szybkiego przekazywania informacji o zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Zawiera również informacje drogowe oraz poradniki jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Aplikacja dostępna jest w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store).

W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe (Android, Apple – IOS, Windows Phone):
• na system Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty
• na system Apple – IOS: https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8
• na system Windows Mobile: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/regionalny-system-ostrzegania/9wzdncrdffhv

Informacje o zagrożeniach i ostrzeżeniach są także dostępne na stronie internetowej ZUW w aplikacji RSO i mogą być odbierane na telefonach typu smartfon po zalogowaniu się do niej.
Dodatkowo ostrzeżenia pojawiają się na tzw. paskach w TV Regionalna.

**********

Monitorowanie pogody
za pomocą bezpłatnych aplikacji.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bornem Sulinowie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych aplikacji, które umożliwiają śledzenie zmian pogody w rzeczywistym czasie.

Informacje o aktualnej sytuacji pogodowej wraz z ostrzeżeniami można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: www.imgw.pl lub www.pogodynka.pl oraz Zespołu prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o. www.meteosky.eu lub centrum.meteo@meteosky.eu albo innych portali, które bezpłatnie udostępniają swoje prognozy.
Ponadto wiele z nich proponuje śledzenie przesuwania się burz (np.: https://www.lightningmaps.org) w realnym czasie.

**********

Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych: Stopnie zagrożenia METEO->>>

**********

 

PrintFriendly and PDF