Wyniki przetargów

 

Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Informacja o złożonych ofertach: Informacja o złożonych ofertach
Wynik: Informacja o wyborze oferty

 

Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo – II
Informacja o złożonych ofertach: Informacja o złożonych ofertach
Wynik: wybór oferty – droga

 

Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo
Informacja o złożonych ofertach: informacja o złożonych ofertach – rozwój terenów zieleni
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

 

Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Informacja o unieważnieniu postępowania 12-02-2018
Infomacja o złożonych ofertach
 
Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Unieważnienie postępowania

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2017-2018
Informacja o złożonych ofertach: informacja o zlozonych ofertach
Wynik: zawiadomienie o wyborze ofert

 

Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława
Informacja o złożonych ofertach: zestawienie ofert- bieżnia
Wynik: informacja o wyborze oferty

 

Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława
Informacja o złożonych ofertach: informacja o zlozonych ofertach
Unieważnienie postępowania: uniewaznienie postepowania

 

Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Informacja o złożonych ofertach i wyniku: Informacja o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo 
Informacja o złożonych ofertach: informacja o złożonych ofertach
Wynik: wybor oferty-odpady

 

 

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie
Informacja o złożonych ofertach: informacja o zlozonych ofertach
Wynik: wybor oferty-bieznia

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: informacja o wyborze oferty

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo – Unieważnienie postępowania 
Ogłoszenie: ogloszenie
uniewaznienie postepowania

 

 

„Historia wśród przyrody” –  zagospodarowanie terenów wzdłuż odcinka umocnień fortyfikacyjnych Wału Pomorskiego w Gminie Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogłoszenie
Wynik: unieważnienie postępowania

 

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2016-2017
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik-informacja

 

 

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogłoszenie
Wynik: wynik

 

 

Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogłoszenie
Wynik: wynik OZE

 

 

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie-Kruczkowskiego
Wynik: wynik

 

 

Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku
Ogłoszenie: Ogloszenie
Wynik: wynik – dowozy

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubowo 
Ogłoszenie: ogłoszenie – droga
Wynik: wynik

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

 

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik

 

Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SR-271-10-2015
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2015-2016 .
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze ofert

 

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Ogłoszenie: ogloszenie        
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino.  
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2015-2016   
Ogłoszenie: ogłoszenie
Wynik: wynik

 

Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo    
Ogłoszenie: ogloszenie       zmianaogloszenie
Wynik: wynik
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik
Likwidacja barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz z montażem zewnętrznej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych  
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: informacja o wyborze oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2014-2015 
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiadomienie o wyborze oferty

Sprostowanie omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze oferty: wynik – sprostowanie

 

Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik

 

Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
Unieważnienie: uniewaznienie potepowania

 

Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo
Ogłoszenie: ogloszenie
zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Unieważnienie: uniewaznienie-droga

 

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
wynik – czystość 2014

 

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Unieważnienie: uniewaznienie

 

Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
oswietlenie – wynik

 

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9 – osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych

ogłoszenie

informacja o wyborze oferty

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9 – osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ogłoszenie: ogloszenie
Unieważnienie: uniewaznienie

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym   
Ogłoszenie: ogłoszenie
informacja o wyborze oferty

 

Utrzymanie i opieka w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
informacja o wyborze oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2013-2014.
Ogłoszenie: ogloszenie
info o wyniku postępowania

 

Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
infor o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
ogłoszenie
wynik – Miejska Biblioteka Publiczna

 

Budowa bieżni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: wynik-bieznia

 

Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Wynik: zawiad o wyborze oferty

 

Budowa bieżni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
Unieważnienie zawiadomienie-uniewaznienie

 

„Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2013 -2014”
Ogłoszenie: ogloszenie-dowozy
wynik-dowozy

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogłoszenie
wynik – śmieci

 

Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska „Mój Rynek” w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
wynik-kostka

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przyjezierze
Ogłoszenie: ogloszenie
wynik-droga-Przyjezierze
Rewitalizacja centrum Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego
Ogłoszenie: ogloszenie kort
zawiadomienie o wyborze oferty

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej
Ogłoszenie: ogloszenie
informacja o wyborze oferty

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ogłoszenie: ogloszenie-kredyt
Wynik-kredyt

 

Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo
Ogłoszenie: ogloszenie
wynik – Juchowo

 

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
Ogłoszenie: ogloszenie
wynik-czystosc

 

Administrowania cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013r.
Ogłoszenie: ogloszenie o zamowieniu
wynik-administrowanie-cmentarzami

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2012-2013
ogłoszenie
wynik-utrzymanie-zimowe

 

Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie
ogłoszenie-targowisko
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap II
ogłoszenie-azbest
zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jelonek, Juchowo, Piława i Silnowo
ogłoszenie-opracowanie-projektu
zawiadomienie-wybór oferty

 

Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2012-2013
 ogłoszenie-dowozy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Obsługa geodezyjna gminy Borne Sulinowo
 ogłoszenie-geodezja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej – budowa pomostów
Ogłoszenie: ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty: wynik-pomosty

 

Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo.
Ogłoszenie: ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty: wynik-strefy

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ogłoszenie: ogloszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty: wynik-kredyt

 

„Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo”
Ogłoszenie: ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty: wynik-czyst
PrintFriendly and PDF