Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 r.

 

  

Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4
Okręg 1.1 – Miasto Borne Sulinowo
Drogi odśnieżane w pierwszej kolejności:
– Aleja Niepodległości
– Wojska Polskiego
– Orła Białego
– Bolesława ChrobregoDrogi odśnieżane w drugiej kolejności:
– pozostałe drogi gminne na terenie miasta  
Okręg 2.1 – Łubowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– ul. Polna – 3,80 km
– ul. Poprzeczna – 0,30 km
– ul. Zielona – 0,75 km
– ul. Młynarska – 0,30 km
– ul. Kolejowa – 0,93 km
– ul. Sportowa – 0,43 km
– ul. Zakątna – 0,50 km
– ul. Dolna – 0,75 km
– pozostałe drogi gminne wewnętrzne i dojazdowe – 3,30 km
Okręg 2.2 – Strzeszyn
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne – 2,50 km
Okręg 2.3 – Rakowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne – 6,10 km
Okręg 2.4 – Komorze
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne – 2,50 km

Łącznie 22,16 km

Okręg 3.1 – Radacz
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.2 – Obrąb
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.3 – Juchowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.4 – Kądzielna
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.5 – Kucharowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.6 – Grzywnik
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.7 – Kiełpino – Kolanowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– droga z Kiełpina do Kolanowa
– droga Kiełpino – Gilberg
– drogi gminne wewnętrzne – 3,90 km
Okręg 3.8 – Dąbie – Okole
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– droga Juchowo – Dąbie
– droga Dabie – Okole
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.9 – Uniemino
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– droga Uniemino – kolonia
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.10 – Kłosówko
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.11 – Piława
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– droga z Piławy do Uniemina
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.12 – Międzylesie
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 3.13 – Silnowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne Silnowo Górne

Łącznie 38,25 km

Okręg 4.1 – Dąbrowica
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– droga z Dąbrowicy do Krągów
– drogi gminne wewnętrzne w Dąbrowicy
– droga z Dąbrowicy do Śmiadowa-kol.
– drogi gminne wewnętrzne Silnowo Dolne
– droga z Silnowa Dolnego do Piławy
Okręg 4.2 – Krągi
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.3 – Śmiadowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.4 – Łączno
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.5 – Ciemino
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.6 – Jeleń
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne – 2,80 km
Okręg 4.7 – Przyjezierze
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.8 – Grabno
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.9 – Starowice – Czochryń
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.10 – Jeziorna
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.11 – Liszkowo
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.12 – Kłomino
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne
Okręg 4.13 – Nobliny
Drogi przewidziane do odśnieżania:
– drogi gminne wewnętrzne – 1,20 km

Łącznie 38,20 km

 Odpowiedzialność
za utrzymanie dróg 
OKRĘGU I
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Targowa 5,
78-449 Borne SulinowoOsoby odpowiedzialne:
Kazimierz Chwiałkowski 501 703 887
Krzysztof Zając 694 935 582 
 Odpowiedzialność
za utrzymanie dróg 
OKRĘGU II 
Usługi Zimowe
Grzegorz Jesionowski
ul. Polna 27
78-445 ŁubowoOsoba odpowiedzialna:
Grzegorz Jesionowski 
tel. 515 237 896 
 Odpowiedzialność
za utrzymanie dróg 
OKRĘGU III 
Firma Wielobranżowa AutoFix
Grzegorz Kita
ul. Piaskowo 1/2
78-460 BarwiceOsoba odpowiedzialna: 
Grzegorz Kita
tel. 692 173 185
 Odpowiedzialność
za utrzymanie dróg 
OKRĘGU IV 
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe
Krzysztof Gemba
ul. Kolejowa 15
78-449 Borne SulinowoOsoba odpowiedzialna:
Krzysztof Gemba 
tel. 602 480 326.

 W przypadku opieszałości służb prowadzących utrzymanie zimowe dróg gminnych,
sprawę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
kierownika Referatu Inwestycji – Krzysztofa Zająca, tel. 094 37 34 155.

 *************************

Informacja o stanie dróg Powiatu Szczecineckiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku przedstawia aktualną informację o stanie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

*************************

Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym przedstawia poniższa tabela:

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
Standard IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
a śliskość, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
–   śnieg luźny: może zalegać – do 8 h
–   śnieg zajeżdżony: występuje
–   języki śnieżne: występują
–   zaspy: mogą występować do 8 h
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 h
w miejscach wyznaczonych:
– gołoledź – 8 h
– śliskość pośniegowa – 10 h
– lodowica – 8 h
Standard VI
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez zarządcę drogi.
–   śnieg luźny: -występuje
–   śnieg zajeżdżony: występuje
–   języki śnieżne: występują
–   nabój śnieżny: występuje
–   zaspy: występują do 48 h
w miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje śliskości

 Drogi powiatowe
Odpowiedzialność za utrzymanie dróg: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
           – w godzinach 7.00 – 15.00 w Powiatowym Zarządzie Dróg, tel. 094 372 43 60,
           – w godz. 15.00 – 22.00 u Włodzimierza Fila, dyrektora PZD, tel. 604 507 554.                  

Droga wojewódzka nr 172

Opis stanu utrzymania drogi   Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
 Po ustaniu opadów śniegu  Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
Standard III
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a  śliskość zimowa zlikwidowana na:
– skrzyżowaniach z drogami i koleją,
– na odcinkach o pochyleniu ponad 4%,
– przystankach autobusowych,
– innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
– śnieg luźny: do 6 godz.
– śnieg zajeżdżony: może występować o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
– zaspy do 6 godz.
 w miejscach wyznaczonych:
– gołoledź – 5 h
– szron – 5 h
– szadź – 5 h
– śliskość pośniegowa – 6 h
– lodowica- 5 h
Odpowiedzialność za utrzymanie drogi: RDW Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
                                                              tel. 094 31 23 271, fax 094 31 24 206, e-mail: rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl

 Droga krajowa nr 20

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalny czas na przywrócenie przyjętego standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
Standard II
Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi
– śnieg luźny: do 4 godz.
– błoto pośniegowe: do 6 godz.
– śnieg zajeżdżony: może występować cienka warstwa nie utrudniająca ruchu
– gołoledź: do 3 godz.
– szron: do 3 godz.
– szadź: do 3 godz.
– śliskość pośniegowa: do 4 godz.
– lodowica: do 4 godz.
Odpowiedzialność za utrzymanie drogi: Rejon w Szczecinku, ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek
                                                                tel. 094 373 09 80, fax 094 374 03 79, e-mail: szczecinek_pogoda@szczecin.gddkia.gov.pl

KIEROWCO  PAMIĘTAJ  !!!
Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy,
a nie całkowite ich usuwanie.
ŻYCZYMY  BEZPIECZNEJ  DROGI  !

PrintFriendly and PDF