Konkurs ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny ...
Czytaj Dalej

Skład Komisji Konkursowej

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2018 rok:

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 4 stycznia 2018 r. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO ...
Czytaj Dalej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja Konkursowa ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu, dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza, w dniu 2 stycznia 2017 r., OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO ...
Czytaj Dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja ...
Czytaj Dalej

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację ...
Czytaj Dalej

Skład Komisji Konkursowej

Skład Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Skład Komisji ...
Czytaj Dalej
PrintFriendly and PDF