Konkurs ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja ...
Czytaj Dalej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Borne Sulinowo w ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Burmistrza Bornego Sulinowa zaprasza do składania ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2020 r. w zakresach ...
Czytaj Dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2019r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja Konkursowa ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych 2019r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 2 stycznia 2019r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo w ...
Czytaj Dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny ...
Czytaj Dalej

Skład Komisji Konkursowej

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2018 rok:

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email