Środowisko

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Mapy obwodów łowieckich: Strona internetowa Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy Północna część gminy Borne Sulinowo Południowna część gminy Borne Sulinowo ...
Czytaj Dalej

Gminne szkolenia rolnicze

Szkolenia realizowane przez Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku, które przeprowadzone zostaną w gminie Borne Sulinowo ...
Czytaj Dalej

Szkolenie „STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM…”

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH ODDZIAŁ W KOSZALINIE informuje o organizacji szkolenia w zakresie: „STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM ...
Czytaj Dalej

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – XIX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach ...
Czytaj Dalej

Zachodniopomorski Rolnik Roku

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że dnia 3 grudnia 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków w ...
Czytaj Dalej

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych" w Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska ...
Czytaj Dalej

Konsultacje – Program Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r ...
Czytaj Dalej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu ochrony środowiska przed hałasem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego ...
Czytaj Dalej

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie pt. Inicjatywa białkowa COBORU ...
Czytaj Dalej

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 7 maja 2014 ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

 

PrintFriendly and PDF