Środowisko

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują ...
Czytaj Dalej

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” ...
Czytaj Dalej

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

W terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o ...
Czytaj Dalej

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 – odstrzał sanitarny dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie ...
Czytaj Dalej

Polowania zbiorowe na terenie gminy Borne Sulinowo

Kalendarze polowań zbiorowych, które będą przeprowadzać koła łowieckie działające na terenie gminy Borne Sulinowo: Bank Danych o Lasach->>> ...
Czytaj Dalej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji ...
Czytaj Dalej

Wirus grypy ptaków – zasady bioasekuracji

W związku z wystąpieniem ogniska HPAI podtypu H5N1, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku, informuje o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, pozwalających ...
Czytaj Dalej

Program „Czyste Powietrze”

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ! Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze! W Polsce z powodu chorób ...
Czytaj Dalej

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2021.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich…”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

 

Print Friendly, PDF & Email