Usługi

 

Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie: ogloszenie1
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ dowozy  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  za 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz ofertowy formularz ofertowy
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitalowa grupa kapitalowa
– wykaz środków transportowych wykaz_poj wykaz_poj
– mapa obwodów mapa obwodow  
– wzór umowy projekt umowy dowozy uczniow  

 

*********

Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal. 2 oswiadczenie wykluczenie zal. 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych usług zal. 4- wykaz_usług  zal. 4- wykaz_usług
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitałowa grupa kapitałowa
– instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego  
– wzór umowy Wzór umowy – eksploatacja oswietlenia  
– wykaz punktów świetlnych  Wykaz punktów świetlnych  

*********

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo informacja o zamiarze zawarcia umowy

*********

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz-odpady-niezamieszkale  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zal_5_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia  
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitalowa grupa kapitalowa
– wzór umowy umowa_wzor – odpady – niezamieszkale  
PrintFriendly and PDF