Usługi

Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal. 2 oswiadczenie wykluczenie zal. 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych usług zal. 4- wykaz_usług  zal. 4- wykaz_usług
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitałowa grupa kapitałowa
– instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego  
– wzór umowy Wzór umowy – eksploatacja oswietlenia  
– wykaz punktów świetlnych  Wykaz punktów świetlnych  

*********

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo informacja o zamiarze zawarcia umowy

*********

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz-odpady-niezamieszkale  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zal_5_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia  
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitalowa grupa kapitalowa
– wzór umowy umowa_wzor – odpady – niezamieszkale  
PrintFriendly and PDF