Roboty budowlane

 

Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ_droga  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal_oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal_oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal_2_oswiadczenie wykluczenie zal_2_oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: zal_3_formularz_ofertowy zal_3_formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal 4- wykaz_robot zal 4- wykaz_robot
– wzór – grupa kapitałowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa
– dokumentacja projektowa + przedmiary dokumnetacja projektowa  
– wzór umowy umowa_wzor  

 

**********

 Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo – uwaga zmiana zapisów SIWZ!
Ogłoszenie: ogloszenie , zmiana ogloszenia BZP
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ_zielen_zmiana  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal_2_oswiadczenie wykluczenie zal_2_oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: zal_3_formularz_ofertowy zal_3_formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal. 4- wykaz_robot zal. 4- wykaz_robot
– wzór – grupa kapitałowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa
– PFU PFU  
– wzór umowy zal_6_umowa_wzor_borne_sulinowo_1  
PrintFriendly and PDF