A  A  A  A

 

Ogłoszenie: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – bieznia  
- wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
- wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
- wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
- wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal 4- wykaz_robot zal 4 – wykaz_robot
- dokumentacja projektowa + przedmiary dok projektowa – przedmiary  
- wzór umowy umowa_wzor zal 6  
PrintFriendly and PDF