Roboty budowlane

 

Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – hala  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal 4- wykaz_robot zal 4- wykaz_robot
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitalowa grupa kapitalowa
– dokumentacja projektowa + przedmiary dok techniczna – przedmiary  
– wzór umowy hala- umowa_wzor zal 6  
PrintFriendly and PDF