Rok 2017

Rok 2017 – plan postępowań w formacie pdf

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna 
wartość 
zamówienia
Termin wszczęcia postępowania

Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych 

Usługi Przetarg nieograniczony 893.518,52 1. kwartał 2017

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych

Usługi Zamówienie z wolnej ręki 210.325,00 1. kwartał 2017

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 719.785,37 1. kwartał 2017

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Usługi Przetarg nieograniczony 1.130.116,00 1. kwartał 2017
PrintFriendly and PDF