A  A  A  A

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie

W dniu 30 czerwca br. zakończył się proces realizacji projektu. Zadanie o łącznej wartości 280.471,06 zł dofinansował kwotą 137.957,68 zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kwotą 76.838,9 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wkład własny Gminy Borne Sulinowo wyniósł 65.674,48 zł. W ramach projektu utworzono i kompleksowo wyposażono Ośrodek Edukacji Ekologicznej mieszczący się w Budynku Kulturalno-Oświatowym przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie. W skład OEE wchodzą m.in. 2 sale edukacyjne wyposażone w meble, nowoczesne multimedia i pomoce dydaktyczne. W salach odbywają się zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji ekologicznej przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani edukatorzy.

W ramach projektu wyposażono także salę konferencyjną – zakupiono nagłośnienie konferencyjne, multimedia i platformę ekspozycyjną. Wyposażenie umożliwia organizację konferencji, przygotowanie ekspozycji o tematyce ekologicznej oraz przeprowadzenie konkursów i przeglądów dotyczących tej dziedziny wiedzy. Dzięki dofinansowaniu, na stanie OEE znajduje się również 30 szt. rowerów, które umożliwiają organizację wycieczek do miejsc o dużej wartości przyrodniczej – lokalnych rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu.

Ofertę OEE uzupełnia ścieżka edukacyjno-przyrodnicza nad jez. Pile „Przyroda bliżej nas” wzbogacona, dzięki projektowi, o arboretum. W ramach realizowanego zadania, na trasie dokonano nasadzeń drzew i krzewów iglastych i liściastych, roślin przybrzeżnych, bylin i roślin wilgociolubnych. Ustawiono także tablicę informacyjną, tablice edukacyjne i tabliczki gatunkowe oraz obiekty małej infrastruktury, takie jak kładka i ławki. W celu utrzymania czystości na trasie znalazły się także kosze i pojemniki do segregacji odpadów oraz sanitariaty.

Zapraszamy do odwiedzania naszego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i ścieżki „Przyroda bliżej nas”!

 

 

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W dn. 14 stycznia br., w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, odbyło się spotkanie, którego celem była prezentacja możliwości i oferty programowej działającego od listopada 2010r. Ośrodka Edukacji Ekologicznej (OEE). W spotkaniu Burmistrza Bornego Sulinowa, Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej, uczestniczyli: dyrektorzy placówek oświatowych i nauczyciele przyrody/biologii z terenu gminy Borne Sulinowo, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Szczecinku – P. Ryszard Jesionas, Nadleśniczy Nadleśnictwa Borne Sulinowo – P. Ryszard Szatkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarnobór – P. Roman Lecko oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo.

OEE powstał w wyniku realizacji przez Gminę Borne Sulinowo projektu pn. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie. Wartość projektu wynosi 278 588,00 zł, z czego: 139 221,00 zł stanowi dotacja z NFOŚiGW w Warszawie, 76 838,92 zł – dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie i 62 528,08 zł – wkład własny Gminy Borne Sulinowo.

W ramach projektu wyposażono w meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne 2 sale edukacji ekologicznej, zakupiono 30 szt. rowerów na potrzeby uczestników zajęć edukacji ekologicznej, wyposażono w system nagłośnienia konferencyjnego i scenę salę konferencyjną, wiosną 2011r.,  przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie, uruchomiony zostanie ogródek meteorologiczny, a nad jez. Pile powstaje II etap ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum”. Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2011r.

Od listopada 2010r., w oparciu o Program edukacyjny, w ośrodku prowadzone są zajęcia edukacji ekologicznej. Zajęcia, przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzą wykwalifikowani edukatorzy – mgr Izabella Kraemer i dr Wioletta Michalska. W ofercie programowej ośrodka znajdują się:  

 1)      Warsztaty tematyczne
·       Badanie jakości wód
·       Badanie zanieczyszczeń powietrza
·       Badanie gleby
·       Obserwacje w stacji meteorologicznej
·       Mapa i kompas
·       ,, Mała szklarnia”
·       ,, Co z tymi odpadami?”
·       ,, Czy wiemy co jemy?”
·       ,, Przyroda bliżej nas”
·       Zajęcia z mikroskopem
·       Formy ochrony przyrody
·       Zajęcia z biogeografii
·       Funkcjonowanie ekosystemów
·        Warsztaty leśne
·       Ekologia roślin i zwierząt
·       Rozpoznawanie głosów ptaków

2)      Wycieczki do miejsc o dużej wartości przyrodniczej
·         Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” – wycieczka rowerowa
·         Rezerwat przyrody „Jezioro i bagno Ciemino” – wycieczka rowerowa
·         Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Piławy” – spływ kajakowy
·         Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Płytnicy” – spływ kajakowy
·         Drawski Park Krajobrazowy – wycieczka autokarowa
·         Śladami pomników przyrody – wycieczka autokarowa/rowerowa
 
3)      Zajęcia w terenie – na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Przyroda bliżej nas” i „Nasze małe arboretum” nad. jez. Pile

Kontakt:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Al. Niepodległości 28 (Budynek Kulturalno-Oświatowy)
78-449 Borne Sulinowo
tel./fax. 517 419 714
www.bko.bornesulinowo.pl/bko

 

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie

W lutym 2010r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu jednocześnie do Narodowego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jez. Pile oraz zakup wyposażenie do tworzonego w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej . Trwa realizacja projektu.

Wart. projektu – 278.588,00 zł
Dofinansowanie – NFOŚiGW 139.221,00 zł, WFOŚiGW 76.839,00 zł

PrintFriendly and PDF