500 plus

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 

*****************

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE
INFORMUJE:
Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków (bez względu na dochody). Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można pobrać osobiście w siedzibie ośrodka (pok. nr 1 oraz w sekretariacie Ośrodka) lub ze strony BIP ośrodka pod adresem http://mgops.bornesulinowo.ibip.pl/public/
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6 w pokoju nr 1, 2 i 11 (parter) oraz w sekretariacie Ośrodka pokój nr 16 – I piętro.

Jeśli wniosek złożony zostanie w terminie 3 miesięcy (w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.) wnioskujący otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami bez wyrównania za miesiące poprzednie.

W okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania programu Rodzina 500+ zmianie ulęgają godziny pracy Ośrodka (załącznik), tylko na potrzeby obsługi osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Pozostałe sprawy załatwiane będą w dotychczasowych godzinach urzędowania Ośrodka.

Ponadto:

  •  Wniosek o świadczenie wychowawcze można przesłać pocztą tradycyjną na adres ośrodka (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
  •  Wniosek można złożyć również za pomocą portalu Emp@tia (więcej informacji na ten temat można odnaleźć pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl), poprzez platformę e-PUAP – wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym;
  •  Wnioski można będzie również złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS oraz banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymagania.

Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można:
1. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pracownicy udzielają informacji na temat programu Rodzina 500+ pod numerami telefonów: 94 37331-83,94 37339-59 wew. 23,30 i 37, kom. 660538415;
2. w województwie zachodniopomorskim uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędzie wojewódzkim czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

  •  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: tel. 91 430 34 25
  •  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: tel. 22 529 06 68

Dodatkowe informacje na temat Programu Rodzina 500c plus można znaleźć na stronach:

Informację przygotowała:
Mariola Siniarska – Kierownik Sekcji Służb Socjalnych
w MGOPS Borne Sulinowo

 Godziny pracy Ośrodka na potrzeby obsługi osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze

500plus

Print Friendly, PDF & Email