Wycinka drzew

Wycinka drzew na nowych zasadach

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

************************

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, zmianie ulega wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Wniosek obowiązuje od 28 sierpnia 2015 r.

Wzór wniosku:

Wniosek – wycinka drzew

Wniosek – wycinka drzew

 

Dla zainteresowanych zamieszczamy tekst ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 28 sierpnia 2015r.

Ustawa o ochronie przyrody

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI przy ul. Spacerowej 1 w Bornem Sulinowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 36/4 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Spacerowa 1

*****************************

OB WIESZCZENIE 

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 62/16 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Przylesie

*****************************

OB WIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2017r., na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „Willa pod Akacjami” w Bornem Sulinowie, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 79/2, obręb Borne 06. decyzja Willa pod Akacjami

*****************************

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2017r. ,na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JEZIORNA NR 1 w Bornem Sulinowie, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 20/3, obręb Borne 07. decyzja Jeziorna 1

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „CHOPINA 6″ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 87/34 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Chopina 6

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) zawiadamia, że dla WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „Willa pod Akacjami” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 79/2 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Willa pod Akacjami

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) zawiadamia, że dla WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JEZIORNA NR 1 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 20/3 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Jeziorna 1

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JEZIORNA NR 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 20/3 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Wspolnota Jeziorna 1

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „Willa pod Akacjami” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 79/2 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Willa pod Akacjami

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Słonecznej 4 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 1/36 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Słoneczna 4 – informacja

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Słonecznej 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 1/36 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Sloneczna 4

*****************************

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa
zawiadamia
że w dniu 26 października 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „SIÓDEMKA” Al. Niepodległości 7 w Bornem Sulinowie, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/4, obręb Borne 06. Siódemka

*****************************

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa
zawiadamia
że w dniu 26 października 2016r. na wniosek WSPÓLNOTY MIESZAKNIOWEJ NIERUCHOMOŚCI przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bornem Sulinowie została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 62/10, obręb Borne 06. Konopnickiej 5

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI przy ul. Marii Konopnickiej 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 62/10 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Konopnickiej 5

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23) w związku z art. 83aust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „SIÓDEMKA” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/4 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Siodemka 2

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „SIÓDEMKA” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/4 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Siodemka

*****************************

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jeziorna nr 1 w Bornem Sulinowie, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 20/3, obręb Borne 07. Jeziorna 1 decyzja

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JEZIORNA NR 1 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 20/3 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Jeziorna 1

*****************************

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20I5r.. poz. 1651 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 11 maja 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIEDZIAK”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/2, obręb Borne 06. Miedziak

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.  1651  ze zm.) zawiadamia, że na wniosek WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JEZIORNEJ 1… Jeziorna 1

*****************************

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 206r. poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „MIEDZIAK” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/2 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Miedziak

*****************************

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/7, obręb Borne 07. Chrobry

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIEDZIAK” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/2 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Miedziak

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 206r. poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/7 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Chrobry

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 07 marca 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/7, obręb Borne 07. CHROBRY

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIŁY DOM”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/4, obręb Borne 06. Miły Dom>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „PIĄTKA”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/3, obręb Borne 06. Piątka>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2016r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENY”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 23/1, obręb Borne 06. Moreny>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „MIŁY DOM” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/4 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Miły Dom >>>

*****************************

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „BOROWIK”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/5, obręb Borne 07. Borowik>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „PIĄTKA” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/3 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Piątka>>>

*****************************

Zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIEDZIAK”, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/2, obręb Borne 06. Miedziak>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENY” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 23/1 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Moreny>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23)w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIŁY DOM” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/4 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Miły Dom>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651) zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „BOROWIK” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/5 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. W. M. Borowik>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „BOROWIK” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 45/5 obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Obwieszczenie>>>

*****************************

 Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENY” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 83/6 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.

W związku z powyższym, strony postępowania zawiadamia się, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w ww. sprawie mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami i materiałami w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pok. nr 27 oraz wypowiedzieć się co do nich w terminie do dnia 23 grudnia 2015r., w godzinach pracy Urzędu. Obwieszczenie>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIEDZIAK” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew… więcej>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENY” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew… Obwieszczenie>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia, że dla Wspólnoty Mieszkaniowej „MIŁY DOM” zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew… Obwieszczenie>>>

*****************************

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83aust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2013r. poz. 627 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „MIŁY DOM” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/4 obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  Obwieszczenie

*****************************

PrintFriendly and PDF