Program współpracy

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

 *************************

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy – 2017 r

 *************************

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2018 r.

Konsultacje spoleczne dotyczące projektu Programu współpracy

*************************

Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami

*************************

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy – 2016

*************************

Zarządzenie nr 7 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany „Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Zarządzenie w sprawie konsultacji

*************************

Projekt UCHWAŁY Nr XXXII/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. Projekt uchwały Nr XXXII

*************************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarzadowymi na 2017 rok

*************************

Sprawozdanie z przeprowadzenia kosultacji spolecznych w sprawie programu wspolpracy na 2017 rok

*************************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarzadowymi na 2016r

*************************

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Bornego Sulinowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

*************************

 ZARZĄDZENIE NR 2015

*************************

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

*************************

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2016

PrintFriendly and PDF