Nieruchomości na sprzedaż

 Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

 lokalizacja Działki nad jeziorem Komorze

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/1, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00016780/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku.
Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną.

Mapka>>>

******************************************

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/6, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00016780/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku.
Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną.

Mapka>>>

 

ikona Nieruchomość w Bornem Sulinowie, w pobliżu jeziora Pile

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usług turystyki (pensjonat, hotel, ośrodek wypoczynkowy, dom wycieczkowy) oraz zabudowę usług oświatowych.

W skład nieruchomości wchodzi 5 działek o łącznej powierzchni: 1,0614 ha.

Część nieruchomości zabudowana jest dwoma budynkami o pow. użytkowej 209,00 m2 i 326,00 m2.

Mapka>>>

 ikona Kompleks działek w pobliżu jeziora Pile:

Działka nr 1/210
Powierzchnia – 0,2351 ha

Działka nr 1/211
Powierzchnia – 0,1776 ha

Działka nr 1/212
Powierzchnia – 0,1787 ha

Działka nr 1/213
Powierzchnia – 0,1786 ha

Działka nr 1/214
Powierzchnia – 0,1790 ha

Działka nr 1/215
Powierzchnia – 0,4681 ha

Przeznaczenie działek: teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem).

Mapka>>>

 

 ikona Działki pod budowę garaży przy ul. Wojska Polskiego

Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Wojska Polskiego.

Pow. 19 – 20 m2.

Mapka>>>

ikona

Działki: nr 7/250, nr 7/251, nr 7/252 (dawne spichlerze i magazyny wojskowe)

Przeznaczenie: produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
Położenie nieruchomości: Borne Sulinowo, ul. Towarowa.
Forma, warunki zbycia: przetarg.

Mapka>>>

 ikona Działki pod budowę garaży przy ul. Towarowej

Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Towarowej.
Powierzchnia: 19 – 20 m2.

Mapka>>>

 ikona Działka nr 7/364 (obok kompleksu garaży przy ul. Towarowej)

Wielkość terenu: 1933 m2.
Przeznaczenie: produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
Położenie nieruchomości: Borne Sulinowo, ul. Towarowa.
Forma, warunki zbycia: przetarg.

Mapka>>>

 ikona Działka nr 7/272 (przy ul. Towarowej)

Wielkość terenu: 1368m2.
Przeznaczenie: produkcja niewodochłonna i nieuciążliwa, bazy, składy, parkingi, garaże.
Położenie nieruchomości: Borne Sulinowo, ul. Towarowa.
Forma, warunki zbycia: przetarg.

Mapka>>>

 ikona Kompleks trzech działek w pobliżu ul. Towarowej (pomiędzy ul. Orła Białego a dawnymi magazynami wojskowymi)

Działka nr 7/381 o pow. 0,5409 ha
Działka nr 7/382 o pow. 0,3450 ha
Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.

Działka nr 30 o pow. 0,6096 ha
Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów oraz w części /60 MN, U -Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

Mapka>>>

ikona Kompleks działek w pobliżu ul. Orła Białego (po lewej stronie od wjazdu)

Działka nr 7/391 o pow. 0,1154 ha
Działka nr 7/392 o pow. 0,1050 ha
Działka nr 7/393 o pow. 0,1143 ha
Działka nr 7/5 o pow. 0,1998 ha

Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Mapka>>>

 ikona Kompleks działek w pobliżu ul. Orła Białego (po prawej stronie od wjazdu)

Działka nr 7/383 o pow. 0,1476 ha
Działka nr 7/384 o pow. 0,1377 ha
Działka nr 32 o pow. 0,1406 ha

Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

Mapka>>>

 

 

Działki na terenie m. Juchowo (za Szkołą Podstawową)

Działki nr:
84/26 o pow. 1146 m2
84/25 o pow. 1156 m2
84/24 o pow. 1050 m2

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod urządzenia sportu i rekreacji z zapleczem obsługi, alternatywnie „zabudowa mieszkalna”.

Mapka>>>

 

 

 

Działka na terenie m. Krągi (nad strugą)

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 98/2 o pow. 0,1596 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00050659/1.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona. Teren działki posiada dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Rzeźba terenu płaska, kształt działki nieregularny.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: MR, MN – Budownictwo mieszkalno – produkcyjne i zagrodowe.

Mapka>>>

 

  Działka na terenie m. Krągi (pomiędzy drogami)

Działki nr 64, 65
Wielkość terenu: działka nr 64 – pow. 7600 m2, działka nr 65 – pow. 4800 m2.
Przeznaczenie – obiekty obsługi szlaku turystycznego, motel, parking.
Położenie nieruchomości – Krągi przy drodze krajowej nr 20.
Uzbrojenie terenu – działki nieuzbrojone.
Forma, warunki zbycia – przetarg

Mapka>>>

 

  Kompleks działek letniskowych w m. Liszkowo (w pobliżu rzeki Piławy)

Nieruchomości położone nad rzeką Piławą, która jest przepiękną i coraz bardziej popularną trasą kajakową. Krystalicznie czysta woda, urocze krajobrazy i nietknięta przyroda, to główne atuty tych terenów.

Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 39/6, 39/13, 39/17, 39/21-39/28 o powierzchni około 0,10 ha każda.

Zagospodarowanie: tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo letniskowe.
Położenie: obrzeże zabudowy mieszkalno-gospodarczej wsi, nad rzeką Piławą, przy trasie Borne Sulinowo – Łubowo.
Dojazd: z utwardzonej drogi powiatowej. Uzbrojenie techniczne działek: brak. Miejscowość zaopatrzona jest w sieć elektryczną, wodociągową i telekomunikacyjną.

 

Mapka>>>

 

  Działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Łubowo (przy drodze do Rakowa)

Kompleks działek niezabudowanych o powierzchni około 0,10 ha, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Działki położone są przy ul. Rakowskiej, przy trasie Łubowo – Rakowo.

 

 

 

 

 

Mapka>>>

 

  Działki w m. Łubowo (pomiędzy drogami)

Działki gruntowe, niezabudowane, położone między drogą krajową do Szczecina, a drogą powiatową do Komorza. Nieuzbrojone.

Zagospodarowanie: zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno-usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług.
Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu.

Powierzchnia: działka 565/6 – 0,39 ha, działka 565/7 – 0,2 ha.

Mapka>>>

 

 

Działka pod zabudowę w m. Łubowo (przy drodze do Rakowa)

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 576/7 o pow. 1,9200 ha położona przy ul. Rakowskiej, przy trasie Łubowo – Rakowo.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 2UR – projektowane zakłady rzemieślnicze bez możliwości zabudowy mieszkalnej.

Mapka>>>

 

  Działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Silnowo (za budynkiem dawnego Urzędu Gminy Silnowo)

Działki położone w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Działki gruntowe, niezabudowane, nieuzbrojone.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo: tereny pod budownictwo jednorodzinne, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalno-usługowej (usługi nieuciążliwe).

Mapka>>>

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email