A  A  A  A

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

I-szy przetarg ustny nieograniczony. Dnia 22 marca 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość lokalowa Nr 7 o pow. 93,52 m2, położona w miejscowości Silnowo,
obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo wraz z udziałem 832/10000 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 11/13 o pow. 0,1433 ha. Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta nr KO1I/00024849/9.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 11/13 oznaczona jest użytkiem: „B”.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalno – użytkowego nr 24, lokal stanowią: trzy pomieszczenia o pow. użyt. 39,60 m2, 30,16m2 oraz 23,76 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy budynku o pow. 6,00 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 20,00 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego nr 24/7 i pomieszczeń przynależnych wynosi: 119,52 m2.
Lokal znajduje się w budynku wielofunkcyjnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem mieszkalnym i strychem użytkowym. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie w budynku znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Budynek przylega do świetlicy wiejskiej. Zbywany lokal użytkowy nr 7 wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza – co. etażowe, elektryczna i wentylacja grawitacyjna, których stan techniczny wymaga przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
Na działce posadowione są również dwa budynki gospodarcze i garażowe. Do lokalu mieszkalnego przynależy udział 832/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz zabudowanej działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 11/13 o pow. 0,1433 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo uchwalonym przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie Uchwałą nr XIV/150/2015 z dn. 29 października 2015r. Teren oznaczony jest symbolem: 2U – Tereny zabudowy usługowej.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 49.700,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT,
> Wadium: 5.000,00 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomość wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 16 marca 2016r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 16.02.2017r.

Ogłoszenie w formacie PDF: Silnowo lokal 24-7 dz 11-13

*************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

OGŁASZA:
przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

I-szy przetarg ustny nieograniczony. Dnia 19 kwietnia 2017r. o godz. 8.00.

Nieruchomość lokalowa Nr 2 o pow. użytkowej 660,00 m2, położona w budynku niemieszkalnym w miejscowości Borne Sulinowo przy ul. B. Chrobrego nr 35, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 55/124 o pow. 0,2800 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta
KO1I/00033907/0.

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym, oznaczonym numerem 35. Budynek niemieszkalny jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się wyodrębnione lokale użytkowe w zabudowie zwartej wykorzystywane na cele garażowo – magazynowe.

Wyodrębniony lokal nr 2 o przeznaczeniu niemieszkalnym, położony jest na parterze i składa się z pomieszczenia biurowego i magazynowego do lokalu przynależy udział w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 5419/10000 części.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. Teren oznaczony jest symbolem 111 U – Teren zabudowy usługowej.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 13 000,00 zł

Wyżej wymieniona nieruchomość wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 13 kwietnia 2017r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo w Bornem Sulinowie. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 20.03.2017r.

Ogłoszenie w formacie PDF: Przetarg w dniu 19 kwietnia 2017r

PrintFriendly and PDF
malarstwo-baner
koncert-kasprzyk-baner
juchowo - dzien otwarty
odpady-wielko
<< >>

500plus

ikonkaSIPparseta

Imieniny obchodzą:
Viktoryn, Helmut

Kalendarz aktualności

Marzec 2017
P W Ś C P S N
« lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pogoda

Borne Sulinowo
29 marca 2017, 07:29
Częściowo słonecznie
Częściowo słonecznie
1°C
odczuwalna: -1°C
aktualne ciśnienie: 1010 mb
wilgotność: 100%
prędkość wiatru: 2 m/s S
Wiatr w porywach: 3 m/s
wschód słońca: 06:33
zachód słońca: 19:24
 

AED

Rozkłady jazdy

Archiwum