Ogłoszenia o przetargach

 *******************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

I-sze przetargi ustne nieograniczone

Dnia 28 listopada 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 30 o pow. 0,6096 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, magazynową, garażową. Działka nie posiada infrastruktury technicznej, lecz ma łatwy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Towarowej i Orła Białego drogami wewnętrznymi. Kształt działki regularny, teren płaski.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 30 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem w części: 160MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, w części: 158U,P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 293 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 50 000,00 zł.

Dnia 28 listopada 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/383 o pow. 0,1476 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, magazynową, garażową. Działka nie posiada infrastruktury technicznej, lecz ma łatwy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego drogą wewnętrzną. Kształt działki regularny, teren płaski.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/383 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 160MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 16 000,00 zł.

Dnia 28 listopada 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/384 o pow. 0,1377 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, magazynową, garażową. Działka nie posiada infrastruktury technicznej, lecz ma łatwy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego drogą wewnętrzną. Kształt działki regularny, teren płaski.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/384 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 160MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 15 000,00 zł.

Dnia 28 listopada 2018r. o godz. 13.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 32 o pow. 0,1377 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, magazynową, garażową. Działka nie posiada infrastruktury technicznej, lecz ma łatwy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego drogą wewnętrzną. Kształt działki regularny, teren płaski.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 32 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 160MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 15 000,00 zł.

Dnia 29 listopada 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 149 o pow. 0,0517 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016307/9.
Zbywana działka gruntowa zabudowana jest budynkiem byłej remizy strażackiej o pow. użyt. 60,44 m2. Obiekt według ewidencji gruntów i budynków składa się z trzech budynków o numerach 263, 265 i 268. Części nr 268 i 263 to parterowe dobudówki, natomiast część nr 265 jest parterowa ze stryszkiem, do którego nie ma dostępu. W części budynku znajduje się kanał najazdowy. Obiekt wzniesiony w latach powojennych w technologii murowanej. Dach nad częścią nr 265 jest dwuspadowy kryty dachówką cementową, a pozostałe dachy są jednospadowe kryte eternitem. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Teren płaski zakrzaczony. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 149 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIV/150/2015 z dnia 29 października 2015r. Teren oznaczony jest symbolem: 8U – teren zabudowy usługowej. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 19 000,00 zł.

Dnia 29 listopada 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Borne Silnowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/389 o pow. 0,2123 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa zabudowana jest budynkiem użytkowym. Obiekt wzniesiony w latach przedwojennych w technologii murowanej. Pow. użyt. budynku wynosi 29,17 m2. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy magazynowej i garażowej.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/389 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 164U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 12 000,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 23 listopada 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła trzy dni przed dniem planowanego przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniu 28 i 29-11-2018

*******************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

IV-ty przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20 czerwca 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 07 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 01 października 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/397 o pow. 0,1844 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta KO1I/00018905/5.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 161 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/397 oznaczona jest użytkiem: „Bp”.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 39 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 5 000,00 zł.

III-ci przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 08 listopada 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 18 grudnia 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/367 o pow. 0,0570 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami typu magazyny – piwnice. Budynki wybudowane w latach 70-tych w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Strop żelbetowy zasypany warstwą ziemi. Wrota stalowe, piwnice – magazyny zasypane są warstwą ziemi, tworząc dwa wały naziemne, konserwacja i naprawa przecieków stropu, które występują licznie jest utrudniona.
Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna, magazynowa i garażowa.
Kształt działki regularny, teren płaski. Przez działką przechodzą nieczynne sieci energetyczne oznaczone symbolem: eNA. Na granicy działki przy obiekcie 241 znajduje się złącze kablowe umożliwiające przyłączenie obiektów znajdujących się na przedmiotowej działce stanowiące własność przedsiębiorstwa. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/367 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: w części 156 MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz w części 272 KDz – tereny ulic publicznych – zbiorczych.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 39 500,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 7 900,00 zł.

I-szy przetarg ustny nieograniczony

Dnia 18 grudnia 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 78/2 o pow. 0,0500 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016754/7.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa gospodarcza, zabudowa mieszkaniowa i tereny rolne.
Dojazd do działki dobry. Powierzchnia działki zróżnicowana, kształt regularny.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 78/2 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
Działka położona jest w Naturze 2000 Obszary Specjalnej Ochrony.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 2RPO – Istniejąca ferma trzody chlewnej, strefa ochronna do 500 m. Możliwość innego użytkowania.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 11 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 2 000,00 zł.

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.
Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 13 grudnia 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła w dniu 14 grudnia 2018r. do godz. 12.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniu 18 grudnia 2018r

*******************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.
II-gie przetargi ustne nieograniczone
Pierwsze przetargi na sprzedaż nw. nieruchomości odbyły się dnia 29 sierpnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 08 stycznia 2019r. o godz. 9.00
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/382 o pow. 0,3450 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa produkcyjna, magazynowa i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Towarowej.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/382 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 158 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.

Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 110 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 20 000,00 zł.

Dnia 08 stycznia 2019r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/5 o pow. 0,2000 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi czynna sieć wodociągowa oznaczona symbolem: wA200 oraz sieć kanalizacyjna oznaczona symbolem: k200. Sieci znajdujące się w gruncie działki Nr 7/5 nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstwa. Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie dostęp do ww. sieci dla służb eksploatacyjnych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/5 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 98 400,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 19 000,00 zł.

Dnia 08 stycznia 2019r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/391 o pow. 0,1154 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi czynna sieć wodociągowa oznaczona symbolem: wA200, na działce znajduje się również studzienka kanalizacyjna. Sieci umieszczone w gruncie działki Nr 7/391 nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstwa. Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie dostęp do ww. sieci dla służb eksploatacyjnych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/391 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 59 040,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 11 500,00 zł.

Dnia 08 stycznia 2019r. o godz. 13.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/392 o pow. 0,1050 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/392 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 55 350,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 11 000,00 zł.

 

II-gi przetarg ustny nieograniczony
Pierwszy przetarg na sprzedaż nw. nieruchomości odbył się dnia 30 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 09 stycznia 2019r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/393 o pow. 0,1143 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi nieczynna linia kablowa energetyczna oznaczona symbolem: 2eNA.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/393 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.

Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 60 270,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 12 000,00 zł.
Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 03 stycznia 2019r., tak aby Komisja przetargowa mogła trzy dni przed dniem planowanego przetargu, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl
Niniejsze ogłoszenie dnia 26 listopada 2018r. zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, opublikowanie na stronie internetowej urzędu oraz w BIP.

 

 

 

 

PrintFriendly and PDF