Ogłoszenia o przetargach

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gie przetargi ustne nieograniczone

I-sze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 03 sierpnia 2017r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 18 października 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/210 o pow. 0,2351 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO 11/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren płaski, lekko nachylony w stronę południową. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: zabudowa mieszkalna i tereny rekreacyjne, dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile…

Przetargi w dniu 18 i 19 października 2017r.

 

*********************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

I-sze przetargi ustne nieograniczone
Dnia 02 października 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/1 o pow. 0,4500 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016780/8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku. Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną…

Przetargi w dniu 02 października 2017r.

************************

 

 

PrintFriendly and PDF