Bezpieczeństwo w gminie

KOMUNIKAT nr 1/2017
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego „Ptasia Grypa”

W związku ze stwierdzeniem przypadku ogniska ptasiej grypy na terenie Szczecinka i wydanym Rozporządzeniem nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 20 stycznia 2017r. część obszaru gminy znalazła się na obszarze, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej. Są to miejscowości: Radacz, Kucharowo, Grzywnik, Grabówka, Przyjezierze.

Komunikat – ptasia grypa – 2017

*****************************

Regionalny System Ostrzegania

na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie>>>

*****************************

BEZPIECZNA GMINA

Karta informacyjna nr 9 – ZK – Zasady i tryb postępowania w sytuacjach związanych z organizacją zgromadzeń na terenie Gminy Borne Sulinowo 

Formularz nr 8 KI – 9 Zawiadomienie o zgromadzeniu

Formularz nr 9 KI – 9 Zawiadomienie o zgromadzeniu

***

Program Bezpieczna Gmina Borne Sulinowo>>>

Program Bezpieczna Gmina – Załącznik do Zarządzenia nr 37/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 kwietnia 2013 r.>>>

Ferie zimowe – ulotka>>>

Wytyczne – Bezpieczne Ferie Zimowe>>>

Wakacje – ulotka>>>

Wytyczne Bezpieczne Wakacje>>>

Ferie zimowe 2017 – ulotka

Komunikat GZZK – ferie zimowe 2017r

Plan UM Borne Bezpieczne Ferie Zimowe 2017 r

 

*****************************

OBRONA CYWILNA

Zasady zachowania się na wypadek ewakuacji – Poradnik dla mieszkańców

Plan działania w zakresie OC Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Informator OC – gmina Borne Sulinowo>>>

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU>>>

Sygnały alarmowe OC>>>

*****************************

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego cz. I>>>

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego cz. II>>>

Bezpieczeństwo na drodze jesienią – ulotka>>>

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów>>>

Niewybuchy – ulotka>>>

Poradnik – Zasady postępowania w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych>>>

Poradnik – Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia (kryzysowych)>>>

Wypalanie traw – ulotka>>>

Poradnik – Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia owadami błonkoskrzydłymi (osy, szerszenie)>>>

Ulotka – Ważne rzeczy w przypadku użądlenia>>>

Ulotka – Zgłaszanie zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie)>>>

Ustalenia PSP w zakresie zgłaszania zagrożenia owadami>>>

*****************************

SPRAWY OBRONNE

Akty prawne>>>

Budowle ochronne>>>

Organizacja Zastępczych Miejsc Szpitalnych>>>

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa>>>

Reklamowanie>>>

Strategia bezpieczeństwa RP>>>

Świadczenia osobiste>>>

Świadczenia rzeczowe>>>

Wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych>>>

Zasadnicze zadania w zakresie spraw obronnych>>>

Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych w 2017r.>>>

*******************

Karta informacyjna nr 1 – Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącymi żołnierzami którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

 

Formularz nr 1 K1-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 2 – Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 

Formularz nr 2 K2-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 3 – Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju

 

Formularz nr 3 K4-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 4 – Zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 

Formularz nr 4 K6-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 5 – Zasady i tryb realizacji wojskowego obowiązku meldunkowego

 

Formularz nr 5 K6-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 6 – Sposób ustalania i tryb uznawania żołnierza za samotnego

 

Formularz nr 6 K7-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 7 – Kwalifikacja wojskowa

 

Formularz nr 7 K8-ZK

 ***

Karta informacyjna nr 8 – Uznanie żołnierza lub osoby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Formularz nr 8 K9-ZK

Formularz nr 8 K9-ZK

  ***

Karta informacyjna nr 9 Stawiennictwo w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony

 

*****************************

ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia terroryzmem

Poziomy zagrożenia terrorystycznego w RP

TERRORYZM – ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

*****************************

INFOLINIE – TELEFONY POMOCOWE
  
INFORMATOR>>>

 

 

PrintFriendly and PDF