Miasta partnerskie

Gmina RALSKO położona jest około 70 km od granicy polskiej, w terenie górzystym, na terenie której również stacjonowały wojska rosyjskie, a zatem boryka się z problemami podobnymi jak Borne Sulinowo.

W odległości 22 km od Ralska leży miasto LIBEREC, w którym znajduje się Uniwersytet, a zatem są realne szanse nawiązania współpracy pomiędzy tym Uniwersytetem, a Uniwersytetem Śląskim w zakresie wymiany studentów (praktyki studenckie i wypoczynek typowo wakacyjny). Podobnie jak naszej gminy – kierunki rozwoju gminy RALSKO to głównie szeroko pojęta turystyka.

http://www.mestoralsko.cz


Porozumienie o współpracy


Współpracę zainicjował Burmistrz gminyKrien – Helmut Daugs, który urodził się na terenie dzisiejszej gminy Borne Sulinowo, w miejscowości Łubowo. W latach 1933 – 1945 roku mieszkał i uczęszczał do szkoły podstawowej w Łubowie. Zważywszy na sentyment do terenów rodzinnych oraz możliwość nawiązania współpracy międzyszkolnej, w sierpniu 2000 roku do Bornego Sulinowa przyjechała 8 osobowa delegacja niemiecka pod przewodnictwem Burmistrza gminy Krien. Podczas pobytu Pan Helmut Daugs przekazał szereg cennych informacji na temat życia mieszkańców tych terenów  w czasach jego dzieciństwa oraz tego, w jaki sposób władze III Rzeszy przygotowywały się do II wojny światowej budując tajny garnizon Gross Born (Borne Sulinowo) i umocnienia Wału Pomorskiego.

Po sierpniowej wizycie delegacji niemieckiej i zadeklarowaniu chęci nawiązania współpracy przez władze gmin Krien i Borne Sulinowo w Euroregionie POMERANIA, zostały złożone stosowne dokumenty celem podpisania porozumienia o współpracy miedzy gminami. Porozumienie o partnerskiej współpracy zostało podpisane w dniu 13 lutego 2001r.

Reforma administracyjna spowodowała, że od 1 stycznia 2005 roku gmina Krien przestała istnieć. Utworzony został Amt Anklam Land z siedzibą w Spantekow, który swoim zasięgiem obejmuje byłe tereny gminy Krien oraz dwóch innych gmin – Ducherow i Spantekow.

http://www.amt-anklam-land.de


Porozumienie o współpracy 


PrintFriendly and PDF