Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie uczestnikiem Forum Polsko – Niemieckiego

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie uczestnikiem Forum Polsko – Niemieckiego

Dnia 15 maja 2013r. Ośrodek Edukacji w Bornem Sulinowie wziął udział w Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn.”Polsko – Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych” zorganizowanym przez Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA  w Karlinie. W spotkaniu wzięli udział liczni prelegenci z Polski i Niemiec.
Zaprezentowana oferta edukacyjna Ośrodka spotkała się z wielkim uznaniem uczestników spotkania. Edukatorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W trakcie spotkania nawiązano liczne kontakty z gośćmi z Niemiec. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń z ośrodkami  edukacji  naszych sąsiadów  w przyszłości zaowocuje wspólnymi projektami. Byłby to doskonały sposób poznawania walorów przyrodniczych innego kraju, okazja do wymiany doświadczeń i tworzenia nowych wzorców zachowań, postaw i wartości uwzględniających troskę o środowisko.

                                                                                                                                  Koordynator OEE

PrintFriendly and PDF