Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku informuje, że w związku z uzyskaniem przez pięć kolejnych sezonów ,,niedostatecznej” klasyfikacji jakości wody, kąpielisko „Plaża Wojskowa” nad jeziorem Trzesiecko przy ulicy Kilińskiego w Szczecinku nie zostało utworzone w sezonie kąpielowym 2022 co skutkuje, że obszar wody, na którym wyznaczone było kąpielisko nie stanowi już „kąpieliska” i wprowadzony został w tym miejscu stały zakaz kąpieli.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku informuje, że zaprzestał prowadzenia nadzoru sanitarnego nad jakością wody w w/w miejscu.

Print Friendly, PDF & Email