KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XVII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH W BORNEM SULINOWIE

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XVII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH W BORNEM SULINOWIE

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XVII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 12-15 sierpnia 2022 r.”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2022”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 7.06.2022 r.

W terminie od 8 do 13 czerwca powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w dniu 10.06.2022 r… Więcej na stronie CKiR ->>>

Print Friendly, PDF & Email