Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łubowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łubowie

10 maja 2022 r. Burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, podpisała w obecności Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Wziątka, umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. ”Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie”.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 447.420,60 zł. Środki na realizację inwestycji w kwocie 284.693,00 zł Gmina Borne Sulinowo pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane prace dotyczą przebudowy podłogi i wymiany opraw oświetleniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie.

Celem operacji jest stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie”, będące operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email