Ulica Wyszyńskiego zmieni wygląd

Ulica Wyszyńskiego zmieni wygląd

4 maja, w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, w obecności pani Małgorzaty Golińskiej – wiceministra Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pana Tomasza Wójcika – wicewojewody zachodniopomorskiego i pana Czesława Hoca – posła na Sejm RP, podpisała umowę na realizację inwestycji drogowej przy współudziale środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie” dofinansowane zostanie kwotą 1.356.597,25 zł. Całość przedsięwzięcia oszacowano na 2.713.194,49 zł.

W ramach inwestycji zostanie kompleksowo przebudowana droga gminna nr 394028Z na odcinku 838 m i dwa łączniki zlokalizowane na dz. nr 17 i 20 obr. Borne 06, łączące ul. Wyszyńskiego z ul. Sosnową i drogą powiatową – ul. Orła Białego.

Rozpoczęcie i zakończenie przebudowy ul. Wyszyńskiego planowane jest jeszcze w tym roku.

 
Print Friendly, PDF & Email