SPOTKANIA INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE W RAMACH VIII EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

Fundusz Tratwa Szczecinek zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału  w spotkaniach informacyjno- szkoleniowych dotyczących  realizacji   VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” na terenie poszczególnych gmin. więcej->

PrintFriendly and PDF