Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.
Pełna informacja znajduje się na BIP->>>

Print Friendly, PDF & Email