Informacja o obowiązku zarządcy nieruchomości

Informacja o obowiązku zarządcy nieruchomości

Zgodnie z:
• art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z poźn. zm.) Zarządca nieruchomości ma obowiązek do przekazywania organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu,

• §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, zarządcy nieruchomości zobowiązani są o przedstawienie do końca stycznia 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, danych dotyczących czynszów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Załacznik nr 1

Print Friendly, PDF & Email