TRWAJĄ SZCZEPIENIA NA HPV DLA DZIEWCZĄT Z SUBREGIONU SZCZECINECKIEGO

TRWAJĄ SZCZEPIENIA NA HPV DLA DZIEWCZĄT Z SUBREGIONU SZCZECINECKIEGO

Zachęcamy do przystąpienia do projektu „Stop HPV w subregionie szczecineckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Obszar realizacji projektu obejmuje obszar subregionu szczecineckiego, powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego.

Zapraszamy dziewczęta, które w latach 2021 – 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat – rok urodzenia 2009 i 2010, posiadają status mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, otrzymają świadomą, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, posiadają brak przeciwskazań zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: http://stophpv.eu/zachodniopomorskie/wybierz-subregion/subregion-szczecinecki/

Zgłoszenia do projektu można dokonać kontaktując się bezpośrednio z przychodniami współpracującymi przy projekcie:
Przychodnia lekarska W. Janas, G. Pawłowska i wspólnicy SJ, ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz, nr tel. kontaktowego: 67 387 37 20 lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: http://stophpv.eu/zachodniopomorskie/wybierz-subregion/subregion-szczecinecki/jak-dolaczyc-do-projektu/

Zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email