Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędów miast i gmin.

Dotychczas złożono ponad 670 tys. deklaracji z szacowanej liczby 5 mln.

Deklaracja online->>>

Print Friendly, PDF & Email