Projekt ERASMUS+

Projekt ERASMUS+

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie z przyjemnością informuje, że szkoła otrzymała dofinansowanie z Programu Erasmus+ (KA122-SCH) w wysokości 24.147 Euro na wdrożenie projektu “Doskonalenie zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego w praktyce szkolnej”.

Wniosek opracowany przez szkołę został bardzo wysoko oceniony przez komisję kwalifikacyjną i zajął 8. miejsce .

Najważniejsze działania projektowe zakładają mobilność siedmiu nauczycieli na dwutygodniowym kursie rozwijającym umiejętności implementowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej , które odbędą się w ETI Malta oraz trzydniową obserwację pracy szkoły we Włoszech.

Niniejszy projekt należy do krótkoterminowych, rozpocznie się 1. kwietnia 2022 r. a zakończy po 15 miesiącach.

Dodać należy , że w poprzednich pięciu latach w borniańsko-sulinowskim liceum zrealizowaliśmy już dwa projekty z Programów Erasmus+ i PO WER.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły będzie nauczyciel języka angielskiego – Pan Mirosław Szeligowski.

Wyniki konkursu->>>

Dyrektor LO w Bornem Sulinowie
Jacek Wojciechowski

Print Friendly, PDF & Email