Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

W 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie zyska nowe wykładziny antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych, a korytarz przy sali gimnastycznej zostanie poszerzony.

Prace wykonane zostaną w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Juchowie” dofinansowanego przez PFRON kwotą 65.667,61 zł z obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Umowę w tym zakresie podpisali w dn. 7 grudnia 2021 r. Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska i Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Wartość zadania oszacowano kosztorysowo na 119.395,67 zł.

Print Friendly, PDF & Email