Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie

Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie

W przyszłym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie dwie łazienki (jedna na parterze i jedna na piętrze) zostaną wyremontowane i wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” dofinansował kwotą 36.371,97 zł PFRON w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Umowę w tym zakresie podpisali w dn. 7 grudnia 2021 r. Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska i Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Wartość zadania oszacowano kosztorysowo na 66.130,86 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email