Poczuj odpowiedzialność wynikającą z posiadania psa!

Poczuj odpowiedzialność wynikającą z posiadania psa!

Higiena, higiena, jeszcze raz higiena i niewątpliwie estetyka to przyczyny, dla których każdy z nas powinien popierać, a gdy to nie daje rezultatów, wymuszać sprzątanie psich nieczystości w naszym codziennym środowisku. Dbajmy o nasze otoczenie i przestrzeń wspólną.

Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Borne Sulinowo, każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami.

Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 złotych.

Referat Ochrony Środowiska

Poczuj odpowiedzialność wynikającą z posiadania psa! - plakat

Poczuj odpowiedzialność wynikającą z posiadania psa! – plakat

 

Print Friendly, PDF & Email