Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

W listopadzie Gmina Borne Sulinowo – jako organ prowadzący czterech szkół podstawowych i jednego liceum ogólnokształcącego – pozyskała z kilku źródeł środki, które w całości zostaną przekazane na realizację zadań oświatowych.

W ramach projektu MEiN pn. „Poznaj Polskę” trzy szkoły podstawowe oraz liceum otrzymały wsparcie w wysokości 47.400,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Ponadto wszystkie szkoły podstawowe zgłoszono do programu „Laboratoria Przyszłości”. Jak czytamy na stronach ministerstwa – „jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań”. Z tego źródła szkoły podstawowe otrzymają łącznie 223.200,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup tzw. sprzętu podstawowego, na który składają się:
• drukarki 3D z akcesoriami
• mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
• sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
• stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Oprócz tego będzie można zakupić narzędzia, stoły warsztatowe, AGD, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, nagłośnienie czy roboty edukacyjne. Katalog, z którego szkoły mogą dokonywać wyboru, obejmuje w sumie 175 pozycji.

W ramach projektu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Gmina Borne Sulinowa otrzyma środki w wysokości 79.704,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne. Projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek w trzech szkołach podstawowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2022. Całkowite koszty realizacji zadania to 23.750,00 zł.

Wszystkim inicjatywom służącym pozyskaniu dodatkowych środków przyświeca jedna idea – stworzenie jak najlepszych warunków do nauki uczniom z terenu naszej gminy. Realizujemy to poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnia proces edukacyjny, czy też pozyskanie środków na organizację dodatkowych zajęć. Wierzymy, że takie działania przełożą się na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów naszych szkół, a w dłuższej perspektywie także na zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Print Friendly, PDF & Email