Nowa świetlica w Silnowie

Nowa świetlica w Silnowie

Jeszcze w tym roku rozstrzygnięty zostanie przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Silnowie. Środki na tę długo oczekiwaną przez mieszkańców sołectwa Silnowo inwestycję udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowa świetlica powstanie w budynku byłej restauracji, który zostanie kompleksowo przebudowany i wyposażony na potrzeby placówki.

Wartość inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 999.321,92 zł, kwota przyznanej z PROW 2014-2020 pomocy wynosi 500.000,00 zł.

Celem operacji jest stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Inwestycja zrealizowana zostanie do końca października 2022 r.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie” będące operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email