Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku przesyła wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa” wraz z wytycznymi dotyczącymi praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605.

Wyjaśniając, iż załączone do pisma wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300

 

Print Friendly, PDF & Email